Xe đạp gấp Maruishi Nhật Bản 412 gấp gọn

http://xedapthanhpho.vn/xe-dap-gap-m...-10415226.html