Nếu như trước đây, xe đạp trẻ em và người lớn là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau, thì xu hướng hiện đại bây giờ hoàn toàn ngược lại, một chiếc xe phù hợp cho tất cả. Xe đạp gấp khung nhôm KABN được thiết kế để phục vụ nhu cầu đó!Xe đạp gấp KABN - khung nhôm cao cấp