Đại lý Van Gestra Tại Việt Nam
Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý Van Gestra của Germany Tại Việt Nam : Van Gestra, Van điều khiển Gestra, Van điện từ Gestra, Van nhiệt độ Gestra, Van đo lường Gestra, Van an toàn Gestra, Van bẫy hơi Gestra, Van chặn Gestra, Đại lý Van Gestra, Nhà cung cấp Van Gestra, Nhà phân phối Van Gestra, Đại lý phân phối Van Gestra

Trong nhiều thập kỷ, các sản phẩm GESTRA đã đạt được hiệu quả và độ tin cậy năng lượng vượt trội. Chúng đáp ứng các yêu cầu khắt khe nhất cho hoạt động đáng tin cậy, không mất mát, trong khi tất nhiên cũng thân thiện với bảo trì và cung cấp kiểm soát và vận hành dễ dàng và thuận tiện.

A1: Bẫy hơi

A2: Kiểm tra van

A4: Van điều khiển

A6: Van an toàn

A7: Bẫy bẩn

A8: Van chặn

Model Van Gestra Tại Việt Nam
Van Gestra UNA 14

Van Gestra UNA 16

Van Gestra UNA 23

Van Gestra UNA 25

Van Gestra UNA 26

Van Gestra UNA 27

Van Gestra UNA 38

Van Gestra UNA 39

Van Gestra UNA 25-PK

Van Gestra BK 45

Van Gestra BK 15

Van Gestra BK 46

Van Gestra BK 27N

Van Gestra BK 28

Van Gestra BK 29

Van Gestra BK 212

Van Gestra MK 35/31

Van Gestra MK 35/32

Van Gestra MK 45-1

Van Gestra MK 45-2

Van Gestra MK 35/25

Van Gestra MK 35 / 2S3

Van Gestra MK 25/2

Van Gestra MK 25 / 2S

Van Gestra MK 30/51

Van Gestra MK 45 A-1

Van Gestra MK 45 A-2

Van Gestra VK 14

Van Gestra VK 16

Van Gestra PN 10

Van Gestra PN 40

Van Gestra DN 15-50 EN-JL

Van Gestra RK 70

Van Gestra RK 71

Van Gestra RK 41

Van Gestra RK 44

Van Gestra RK 44S

Van Gestra RK 76

Van Gestra RK 86

Van Gestra RK 86A

Van Gestra RK 16A

Van Gestra RK 49

Van Gestra RK 29A

Van Gestra BA (E) 46

Van Gestra BA (E) 47

Van Gestra BA (E) 210

Van Gestra BA (E) 211

Van Gestra ZK (E) 29

Van Gestra (M) PA 46

Van Gestra (M) PA 47

Van Gestra (M) PA 110