Đại lý Van DUPLOMATIC Tại Việt Nam
Công ty Châu ThiêN Chí là Đại lý Van Duplomatic của ITALY Tại Việt Nam như : Van thủy lực Duplomatic, Van điều khiển Duplomatic, Van khí nén Duplomatic, Van áp suất Duplomatic, Van điện từ Duplomatic, Van định hướng Duplomatic, Xi lanh Duplomatic, Bơm thủy lực Duplomatic, Bơm piston Duplomatic, Đại lý Van Duplomatic, Đại lý phân phối Van Duplomatic, Nhà cung cấp Van Duplomatic, Nhà phân phối Van Duplomatic

Công ty "Duplomatic" được thành lập vào năm 1952 tại Busto Arsizio (VA) Italy nhờ sự phát triển của một hệ thống sao chép sáng tạo: đơn vị sao chép thủy lực. Trong những năm này các thiết bị này dường như mang tính cách mạng và chúng góp phần vào sự phát triển của ngành công cụ máy móc.

Vào đầu những năm 70 , công ty bắt đầu sản xuất và bán các thành phần và hệ thống thủy lực, được các ngành công nghiệp đón nhận ngay lập tức. Ngay cả những hệ thống thủy lực nhỏ được cung cấp với các thiết bị sao chép ngày càng tinh vi hơn, do đó cho phép Công ty xếp hạng, trong một thời gian dài, ngay từ vị trí đầu tiên của thị trường thiết kế hệ thống thủy lực

Duplomatic Motion Solutions luôn chú trọng đến những khía cạnh này vì nó tin tưởng mạnh mẽ rằng một cuộc thi kinh tế công bằng, cạnh tranh và minh bạch, được tạo thành từ những lựa chọn có trách nhiệm mà các nhà khai thác của nó quyết định thực hiện. Tôn trọng công việc của mọi người là điều kiện thiết yếu để tạo ra giá trị chung giữa tất cả các bên liên quan mà cuộc sống hàng ngày của họ bị ảnh hưởng bởi những hành động của mỗi người chúng ta.

Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany

+ Hộp số Vogel Made in Germany

+ Van Duplomatic Made in Italy

+ Cảm biến IFM Made in Germany

+ Bơm Torishima Made in Japan

Model Van Duplomatic Tại Việt Nam
Duplomatic DS5-S3/11N-A110-50K1

Duplomatic DS5-S3/11N-A230-50K1

Duplomatic DS5-S3/11N-A24-50K1

Duplomatic DS5-S3/11N-A48-50K1

Duplomatic DS5-S3/11N-D12K1

Duplomatic DS5-S3/11N-D24K1

Duplomatic DS5-S3/11N-D48K1

Duplomatic DS5-S4/11N-A110-50K1

Duplomatic DS5-S4/11N-A230-50K1

Duplomatic DS5-S4/11N-A48-50K1

Duplomatic DS5-S4/11N-D12K1

Duplomatic DS5-S4/11N-D24K1

Duplomatic DS5-S4/11N-D48K1

Duplomatic DS5-TA/11N-A110-50K1

Duplomatic DS5-TA/11N-A230-50K1

Duplomatic DS5-TA/11N-A24-50K1

Duplomatic DS5-TA/11N-A48-50K1

Duplomatic DS5-TA/11N-D12K1

Duplomatic DS5-TA/11N-D24K1

Duplomatic DS5-TA/11N-D48K1

Duplomatic DS5-SA2/11N-A110-50K1

Duplomatic DS5-SA2/11N-A230-50K1

Duplomatic DS5-SA2/11N-A24-50K1

Duplomatic DS5-SA2/11N-A48-50K1

Duplomatic DS5-SA2/11N-D12K1

Duplomatic DS5-SA2/11N-D12K1

Duplomatic DS5-SA2/11N-D48K1

Duplomatic DS5-TB/11N-A110-50K1

Duplomatic DS5-TB/11N-A230-50K1

Duplomatic DS5-TB/11N-A24-50K1

Duplomatic DS5-TB/11N-A48-50K1

Duplomatic DS5-TB/11N-D12K1

Duplomatic DS5-TB/11N-D24K1

Duplomatic DS5-TB/11N-D48K1

Duplomatic DS3-S1/10N 220V

Duplomatic DS3-TA/10N 24V

Duplomatic DS3-SA2/10N 24V

Duplomatic DS3-S1/10N

Duplomatic DS3-S3/10N-D24K1

Duplomatic DS3-TA/10N-D24K1

Duplomatic DS3-SA2/10N-D24K1

Duplomatic DS3-SB2/10N-D24K1

Duplomatic DS3-TA/10N-D24K1

Duplomatic DSP7-S11/10N-IE/D24K1

Duplomatic DSP7-S11/10N-II/D24K1

Duplomatic DSP7-TA/20N-II/D24K1

Duplomatic DS5-TA02/12N-D24K1

Duplomatic DS3-S1/10N-D24K1

Duplomatic DS5-S3/12N-D24K1

Duplomatic MD1D-S3/50-D24V

Duplomatic MD1D-RK/50-D24

Duplomatic DS5-S3/12N-D24K1

Duplomatic DS3-TA/10N-AC24

Duplomatic DS3-S4/10N-A230K1

Duplomatic DS5-TA/12N-A110K1

Duplomatic DS5-S3/12N-A110K1

Duplomatic DS3-TB/10N-A110K1

Duplomatic DS3-SA2/10N 110V

Duplomatic DS3-S1/10N 220V

Duplomatic DS3-TA/55 230V

Duplomatic MD1D-S1/50 24V

Duplomatic DS3-S4/10N-A230K1

Duplomatic MD1D-S1/55 110V

Duplomatic DS3-S1/10N-A110K1

Duplomatic DS3-S3/10N 220AC

Duplomatic DS3-TA/10N 230AC

Duplomatic MD1D-S2/55 24DC

Duplomatic MD1D-TA/50 24DC

Duplomatic DS5-RK/12N-A230K1

Duplomatic DS5-S1/12N-A230K1

Duplomatic MD1D-S10/50-24V

Duplomatic DS5-S1/12N-A230K1

Duplomatic RQM3-P5/A/60N-230K1

Duplomatic RQM7-P5/A/60N-A230K1

Duplomatic E4P4-12TC/D-I/50N-A230K1

Duplomatic E5P4-S12/D/40N-A230K1

Duplomatic DSP7-S1/20N-EE/D-S2/A230K1

Duplomatic DS3-TA/10N-230K1

Duplomatic DS3-TA/10N-230K1

Duplomatic RQAM7-P5/1/A/I/51N-A230K1

Duplomatic DS5-S3/10N-K124V

Duplomatic DSH5-S4/20N

Duplomatic PSP6/21N-K1/K

Duplomatic DS5.S1/10V.D24K1

Duplomatic DS5.S1/10N.D24K1

Duplomatic MVPP-D/50

Duplomatic DS3-S1/10N-A230K1

Duplomatic MD1D-S1/55

Duplomatic PSP6/21N-K1/K

Duplomatic PSP2/21N-K1/K

Duplomatic RPC1-16/CT/41

Duplomatic RPC1-4/CT/41

Duplomatic DS3-TA/10N–D24K1

Duplomatic DS3-RK/10N-A110K1

Duplomatic DSP7-S3/20N-II/D24K1

Duplomatic MD1D-23TC/50

Duplomatic MD1D-S3/50 110V

Duplomatic MD1D-S10/50 24V

Duplomatic DS3-S4/10N-A110K1

Duplomatic MD1D-S2/55

Duplomatic MD1D-S10/50

Duplomatic MCD6-SP/51N

Duplomatic DS3-S4/10N-D24K1

Duplomatic DSE3-A06/10N-D24K1

Duplomatic DS5-TB-11N-K1

Duplomatic RQM3-P5/A/51

Duplomatic PST4/20N-K1/K

Duplomatic DS3-TA02/10N 220V

Duplomatic DSPE5-C80/10N

Duplomatic DS3-TA/10N-D24K1

Duplomatic MD1D-RK/50 110V

Duplomatic DS3-S1/10N-A24K1

Duplomatic DS5-S3/12N-A230K1