Bảng giá vách kính cường lực


STT

Nội Dung CV

Chủng Loại VT

Đ/Vị

Đơn Giá

A

Kính cường lực

1

Kính cường lực 5mm

Nhà máy kính Hải Long

M2

400,000

2

Kính cường lực 8mm

Nhà máy kính Hải Long

M2

550,000

2

Kính cường lực 10mm

Nhà máy kính Hải Long

M2

650,000

3

Kính cường lực 12mm

Nhà máy kính Hải Long

M2

750,000

4

Kính cường lực 15mm

Nhà máy kính Hải Long

M2

1,350,000

B

Kính màu ốp bếp



Kính ốp bếp 8mm

Nhà máy kính Hải Long

Md

1,150,000



Kính ốp bếp 6mm

Nhà máy kính Hải Long

Md

1,050,000

C

Kính dán an toàn



Kính dán an toàn 6.38mm

Nhà máy kính Hải Long

M2

550,000



Kính dán an toàn 8.38mm

Nhà máy kính Hải Long

M2

650,000



Kính dán an toàn 10.38mm

Nhà máy kính Hải Long

M2

750,000



Kính dán an toàn 12.38mm

Nhà máy kính Hải Long

M2

850,000



Kính dán an toàn 16.38mm

Nhà máy kính Hải Long

M2

950,000

D

Phụ kiện

a

Cửa đẩy kính cường lực

1

Bản lề sàn

Hãng VVP Thái Lan

Bộ

1,350,000

2

Kẹp vuông trên

Hãng VVP Thái Lan

Bộ

300,000

3

Kẹp vuông dưới

Hãng VVP Thái Lan

Bộ

300,000

4

Khóa sàn

Hãng VVP Thái Lan

Bộ

350,000

5

Kẹp L

Hãng VVP Thái Lan

Bộ

500,000

6

Kẹp ty

Hãng VVP Thái Lan

Bộ

350,000

7

Kẹp ngõng trên

Hãng VVP Thái Lan

Bộ

350,000

8

Tay nắm inox, đá, thủy tinh

Hãng VVP Thái Lan

Bộ

650,000

b

Cửa lùa kính cường lực

1

Bánh xe lùa

Hãng VVP Thái Lan

Bộ

700,000

2

Tay nắm âm

Hãng VVP Thái Lan

Bộ

250,000

3

Khóa bán nguyệt đơn

Hãng VVP Thái Lan

Bộ

350,000

4

Khóa bán nguyệt kép

Hãng VVP Thái Lan

Bộ

450,000

5

Ray cửa lùa

Hãng VVP Thái Lan

Md

250,000

c

Vách kính cường lực

1

Đế sập nhôm 38

Nhôm Đông Á

Md

45,000

2

U Inox

Hòa Phát

Md

75,000

3

Khung nhôm gia cường(25x76)

Nhôm Đông Á

Md

150,000

4

Khung sắt gia cường(30x60)



Md

200,000

d

Cabin phòng tắm



Bản lề, tay nắm, suốt inox, chân

Hãng VVP Thái Lan

Bộ

3,200,000



đá, kẹp định vị…

Hãng BM Đức

Bộ

3,800,000


Tham khảo thêm tại website:
1. http://www.dichvunha.vn/uu-diem-ung-...p-cs-1475.aspx
2. http://www.dichvunha.vn/vach-kinh-cu...m-cs-1490.aspx
3. http://www.dichvunha.vn/phan-loai-uu...c-cs-1474.aspx