Tổng đài IP Panasonic KX-NS300 – Cấu hình 6 đường vào 16 máy nhánh

Tổng đài IP NS300, dung lượng mặc định ban đâu là 6 đường vào 16 máy nhánh

1. Cấu hình và chức năng mặc định ban sơ cho khung chính tổng đài KX-NS300:

– Cấu hình mặc định ban sơ gồm 6 đường vào bưu điện, 2 cổng số kết nối được 4 điện thoại số và 16 máy lẻ analog

– 2 kênh lời chào phát thông tin cho phép khách hàng bấm trực tiếp số máy lẻ, tương trợ 2 kênh voicemail để lại lời nhắn

– 1 cổng mạng LAN/ 1 cổng USB dùng kết nối PC để lập trình và tính cước

– 1 cổng kết nối nguồn backup lưu điện khi mất điện,

Khả năng mở mang trên khung chính này:

– Cho phép mở rộng thêm 6 cổng vào và 16 máy lẻ analog hoặc máy lẻ số (cắm thêm card mở rộng)

=> Vậy 1 khung chính ban đầu cho phép mở rộng tôi đa 12 đường vào bưu điện ra 4 máy lẻ số và 32 máy lẻ analog,

2. Khả năng kết nối mở mang bằng cách kết nối thêm các khung mở mang tổng đài IP Panasonic KX-NS320:

Mỗi khung phụ khi mua đã được tích hợp sẵn 16 máy nhánh analog

Hệ thống cho phép kết nối thêm 3 khung tổng đài KX-NS320

Mỗi khung mở mang cũng cho phép tối đa 12 đường vào 32 máy lẻ

=> Vậy mở mang tối đa 4 khung ta được 48 đường vào bưu điện ra 128 máy lẻ analog hoặc số

3. Các loại thiết bị kết nối mở mang (Mua card mở mang và license)

– Kết nối luồng E1, mỗi khung cho phép kết nối 1 luồng E1, cho phép mở mang trên 4 khung 4 luồng E1 -> Được 120 kênh thoại số

– Trung kế IP tương trợ chuẩn SIP hoặc H323 tối đa 16 kênh

– Máy lẻ IP tối đa trên toàn hệ thống là 128 máy, cho phép sử dụng với bất kỳ điện thoại IP nào trên thị trường chuẩn SIP

– Máy nhánh không dây tối đa là 128 máy, kết nối qua trạm thu phát không dây của Panasonic ( Để dùng các máy nhánh không dây thì cần phải có card số -> kết nối qua các trạm thu phát -> đến các tay con không dây)

tổng đài điện thoại , lap tong dai , lap dat tong dai , sua chua tong dai

– ngoại giả còn cho phép kết nối thêm doorphone, paging, voicemail mở rộng


Nguồn:www.tongdaihcm.com