Công ty cổ phần công nghệ minh Đức tìm thêm cổ đông mới cho mảng sản xuất sản phẩm mới theo hình thức công ty liên kết hoặc cổ phần chéo hoặc hợp tác với các công ty sản xuất tại Việt nam xuất hàng sang mỹ Lh 0987892319