Kích thước 55x46x94 cm
Nhựa HDPE
Có 4 bánh thuận tiện cho việc thu gom rác

Liên hệ 070508008199