Thiết Bị Chỉnh Lưu Semikron
Công ty CHÂU THIÊN CHÍ là Nhà cung Cấp Chỉnh Lưu Semikron như : Chỉnh Lưu Semikron, Bộ Chỉnh Lưu Semikron, Thiết Bị Chỉnh Lưu Semikron, Điốt Semikron, Diode Semikron, Thyristor Semikron, Chỉnh Lưu cầu Semikron, Đại lý Chỉnh Lưu Semikron, Nhà cung cấp Chỉnh Lưu Semikron, Đại lý phân phối Chỉnh Lưu Semikron

Semikron SKKQ 3000

SEMIKRON - nhà sản xuất hàng đầu về điện tử công suất

Điện tử công suất của chúng tôi là công nghệ chính để bảo tồn năng lượng: chúng được sử dụng để điều khiển vòng hở và vòng kín và để chuyển đổi năng lượng điện hiệu quả trong các thị trường của tương lai, như gió, mặt trời, điện từ, công nghệ truyền động và nguồn cung cấp năng lượng.

Ngày nay SEMIKRON có một đội ngũ hơn 3.200 người tại 25 công ty con trên toàn thế giới. Mạng lưới quốc tế này với các trang web sản xuất tại Đức, Brazil, Trung Quốc, Pháp, Ấn Độ, Ý, Hàn Quốc, Slovakia và Mỹ đảm bảo dịch vụ nhanh chóng và toàn diện cho khách hàng.

Bây giờ trong thế hệ thứ ba của sở hữu tư nhân, chúng tôi là doanh nghiệp gia đình độc lập duy nhất có triển vọng quốc tế trong lĩnh vực này.

Model Chỉnh Lưu Semikron
Semikron SK 120 KQ

Semikron SKKD 101/16

Semikron SKKH 132

Semikron SKKT 132

Semikron SEMiX141KT16

Semikron SKKH 162 H4

Semikron SKKT 162 H4

Semikron SKKD 150F12

Semikron SKMD 150F12

Semikron SKF 150F12

Semikron SKKH 162

Semikron SKKT 162

Semikron SKKD 170F

Semikron SEMiX171KH16

Semikron SKKD 152/16 H1

Semikron SKKT 172

Semikron SKKH 172/16 E

Semikron SEMiX191KD16

Semikron SKKD 162

Semikron SKKE 162

Semikron SKKD 205F06

Semikron SKF 205F06

Semikron SKKD 212/18

Semikron SKKT 250

Semikron SKKH 250

Semikron SKKH 280/22 E H4

Semikron SKKT 280/22 E H4

Semikron SKKD 260

Semikron SKKH 273

Semikron SKKT 273

Semikron SKKE 290F06

Semikron SKET 330

Semikron SKKE 301F12

Semikron SEMiX302KD16

Semikron SEMiX302KH16

Semikron SEMiX302KT16

Semikron SKKH 330

Semikron SKKT 330

Semikron SKKE 310F12

Semikron SKKH 323/18 E

Semikron SKKT 323/18 E

Semikron SKKE 330F17

Semikron SKKD 353/18

Semikron SKKD 380

Semikron SKKE 380

Semikron SKET 400

Semikron SKKT 460/16 E

Semikron SKKH 460

Semikron SKKT 460/22 E H4

Semikron SKKQ 560

Semikron SKKH 570/18 E

Semikron SKKT 570/18 E

Semikron SEMiX443KD22p

Semikron SKKE 600F12

Semikron SKKE 600

Semikron SKKD 701

Semikron SEMiX603KD16p

Semikron SKKQ 800 / 18E

Semikron SKET 801/18 E

Semikron SKET 741/22 E

Semikron SKKQ 1200 / 18E

Semikron DA 1201/22

Semikron SKKQ 1500 / 18E