Căn cứ vào thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT – BTTTT giữa Bộ Giáo dục và huấn luyện với Bộ thông tin cũng như media quy tắc về sự thi và cung cấp chứng chỉ tin học.
Chứng chỉ tin học còn mới đạt chuẩn đi theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT sẽ thay thế sửa chữa đến cả các chứng chỉ tin học loại A,B,C cũ trước đây.
Viện đào tạo và giảng dạy đi lên Giáo Dục sẽ giúp bạn thuận lợi có được chứng chỉ tin học đạt chuẩn
1. Nguyên Nhân quý khách chọn thi chứng chỉ tin học tại Viện huấn luyện và đào tạo phát triển Giáo dục
– Viện huấn luyện và giảng dạy đi lên Giáo dục khi là quy trình xuất hiện sự uy tín vào môi trường giáo dục.
– Khai giảng thường xuyên nhiều khóa đào tạo và huấn luyện tin học
– chúng tôi cam đoan chất lượng của chứng chỉ : được công nhận tại đất nước, sử dụng đc trong hầu hết các cơ quan, bộ phận
– đảm bảo đạt kết quả 100%
– thủ tục đơn giản
2. Đối tượng người tiêu dùng kết nối thi chứng chỉ tin học
– những cá nhân mong muốn sâu xa chuyên môn, hoàn thiện hệ thống văn minh chứng chỉ đi theo nguyện vọng
– sắp tới kết nối các kỳ thi tuyển công chức, viên chức, Chuyên Viên, Chuyên Viên chính
– Giáo viên , Y tá, bác sỹ…
Luyện thi chứng chỉ tin học theo thông tư 03 chuẩn bộ giáo dục đào tạo và giảng dạy nhanh nhất, Liên Việt Education sắp tới tổ chức luyện thi cũng như khiến chứng chỉ tin học cho 1 số khách hàng học viên, chứng chỉ tin học căn bản phù hợp với tất cả bộ phận lao động, chứng chỉ tin học văn phòng mang đến nhiều người mua nhà làm về nghành chung cư. Chúng gia chủ tôi được mang lại chứng chỉ tin học xây lắp chức nhà nước
3. Thời gian ôn – thi chứng chỉ tin học
– thường xuyên nhận hồ nước sơ
– tiến hành thi thứ 7
4. Hồ sơ gồm:
– 2 ảnh 4*6
– CMND photo
5. Kinh phí: 1.100.000 đồng ( Bao gồm: lệ phí ôn thi + Lệ phí thi + cung cấp chứng chỉ)