trong một báo cáo về Thị phần bất động sản trong quý 2 and quý 3, CBRE báo cáo rằng tỷ lệ này giảm ở một số khu vực do giá chỉ thuê thấp rộng mong muốn của công ty doanh nghiệp lớn.

Dương Thùy Dung, Giám đốc cung cấp cao tại CBRE nước ta , nói cùng với News rằng xu hướng giảm vào sản lượng mở đầu Vào thời điểm đầu năm nay sau khi một số lượng rộng lớn căn nhà cũng được chuyển giao cho tất cả những người mua.

“Hơn nữa, một trong những căn nhà không tồn tại lợi ích giống như các nhà phát triển đã hứa hẹn, một lý do khác đem đến việc đem đến giá thuê rơi xuống” : Dung nói.

Từ 7 - 7,5% hiện tại chúng ta tiếp tục giảm xuống 6-6,5 xác suất mặc dù 1 trong các phòng xuất hiện chất lượng cao sinh sống Quận 2 and các khu vực khác nhưng vẫn chỉ chiếm 7%.

Cô cho biết thêm , trong những lúc giá căn hộ tăng, nhiều chủ công ty đã cắt giảm tiền thuê công ty của chúng ta để nhanh gọn tìm người đi thuê vào tình hìnhcạnh tranh nhau gia tăng .
Cô cho thấy mật độ 6 - 6,5% sẽ liên tục về sau.

MhomeApartment cũng cho biết thêm sản khối lượng sẽ giảm, nhưng mang tỷ giá cả hiện tại sinh sống mức thấp hơn 4-6%.