Công ty Chống thấm Trường An luôn quan niệm khách hàng là thượng đế. Phương châm hoạt động ''chống thấm Trường an, bền vững theo thời gian''.
- Cung cấp và thi công chống thấm chuyên dụng cho ngành cầu đường
*Chống thấm mặt cầu
* Chống thấm phễu thu nước trên cầu
* Xử lý chống thấm những đường nứt, rò rỉ xuất hiện trên cầu dưới gầm cầu....
- Cung cấp và thi công chống thấm chuyên dụng cho ngành xây dựng dân dụng
* Chống thấm tầng hầm
* Chống thấm bể nước
* Chống thấm vách tường
* Chống thấm bang công
* Chống thấm sàn tolet
*Chống thấm cổ ống
Mọi công tác liên quan đến chống thấm đều được xử lý tốt.
Web : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CHỐNG THẤM TRƯỜNG AN

Vui lòng liên hệ : 0908 706035