So sánh giữa 2 dòng thiết bị Switch Core và thiết bị mạng Switch Access
So sánh điểm khác biệt giữa 2 dòng thiết bị Switch Layer 2 Access Switch và Layer 3 Core Switch để tìm hiểu tầm quan trọng của 2 dòng thiết bị mạng trong 1 hệ thống mạng LAN
Trang web : Ciscochinhhang.com.
Hai dòng thiết bị mạng Switch của Cissco được dùng nhiều tại những hệ thống mạng tiêu chuẩn đó là thiết bị Core Switch và thiết bị mạng Access Switch. Cùng chung một nhiệm vụ như nhau, vì sao công ty Cisco lại sản xuất và phân loại ra 2 dòng sản phẩm này. Để làm rõ được vấn đề này đầu tiên chúng ta phải đi vào phân tích và tìm hiểu qua khái niệm của hai dòng thiết bị nói trên.

Thiết bị mạng Core Switch là gì?
Trong mỗi một hệ thống thiết bị mạng Switch đều có một thiết bị mạng Core Switch tổng điều phối dữ liệu mạng, internet tới những Switch Access khác. Hiểu đơn giản hơn, hệ thống thiết bị Core Switch giúp cho kết nối và quản lý tập trung nhiều thiết bị mạng trong cùng một hệ thống mạng. Ngoài nhiệm vụ chuyển mạch, các thiết bị Core Swtich còn có những chức năng routing giống như trên thiết bị Router
Thiết bị Access Switch là gì?
Thiết bị mạng Swtich Access là thiết bị chuyển mạch chia cổng cho những hệ thống hạ tầng mạng cuối cùng, giữa các máy tính với nhau.
Điểm khác nhau chính giữa thiết bị mạng Core Switch và thiết bị mạng Access Switch của Cisco
1, Điểm khác biệt đầu tiên giữa 2 dòng thiết bị này đó là, thiết bị Core Swicth là thiết bị rất cần thiếtquan trọng trong mỗi hệ thống để quyết định tốc độ truyền tải cũng như những chức năng nâng cao và giám sát các thiết bị khác tập trung.
2, Điểm khác nhau thứ hai đó là thiết bị Core Switch không phải lúc nào cũng cần trong mạng LAN. Vì nếu một hệ thống mạng quá đơn giản bao gồm một máy chủ và nhiều máy con, việc thiết lập và sử dụng Switch Core là điều không quá cần thiết. Chúng ta có thể sử dụng thiết bị Switch Distribution và thiết bị mạng Switch Access để thực hiện vấn đề này.
3, Điểm khác biệt thứ ba đó là chỉ có 1 thiết bị mạng Core Swtich được sử dụng trong 1 mạng lưới vừa và nhỏ, nhưng lớp kết hợp và lớp truy cập của chúng có thể có nhiều thiết bị switch khác nhau.
Một số chú ý khi sử dụng thiết bị Core Switch.
Thiết bị mạng Switch Core cần thiết lập trong 2 trường hợp chính đó là: khi các Switch Access còn được đặt tại những vị trí khác nhau và có một thiết bị mạng Switch phân phối ở mỗi nơi, trong trường hợp này mọi người phải thiết lập thiết bị Switch Core để tối ưu hệ thống. Trường hợp thứ hai đó là khi số lượng access vượt quá hiệu suất truy cần của nó, thì việc thiết lập thiết bị Core Switch sẽ giúp tối ưu độ phức tạp của hệ thống mạng.
Xem thêm : switch cisco 24 port 10 100 1000