Bình an nội tâm là việc chúng ta tạo ra, duy trì sự lặng yên của tâm hồn ngay cả khi thế giới xung quanh rối loạn. Mặc dù định nghĩa là vậy nhưng chúng ta vẫn khó khăn trong việc đi tìm câu trả lời “Làm sao tôi có thể tìm được bình an nội tâm giữa thường nhật”. Các bạn hãy lưu những kỉ niệm của mình vào sổ tay này nhé:
1. https://www.forita.vn/collections/so-tay-ghi-chep
2. https://www.forita.vn/collections/so-tay-boc-vai
3. https://www.forita.vn/