Tìm hiểu về mô hình OSI và TCP/IP
Mô hình OSI - mô hình tham chiếu gồm có 7 tầng
Mô hình OSI (Open Systems Interconnection) hay còn được gọi là “mô hình tham chiếu 7 tấng OSI”.Mục đích chính của chúng là giúp cho người sử dụng dễ hình dung hơn về cơ chế truyền tin giữa các máy tính với nhau.Mô hình OSI gồm 7 tầng, mỗi tầng đều có đặc tính là chỉ sử dụng chức năng của tầng dưới nó, bên cạnh đó chúng cũng chỉ cho phép tầng trên dùng các tính năng của mình.Mô hình OSI thực chất là chia nhỏ những hoạt động phức tạp của mạng thành những phần công việc đơn giản , dễ hình dung hơn.

Tính năng của từng tầng:
Tầng một: Tầng vật lý (Physical Layer) có nhiệm vụ chính là điều khiển việc truyền tải những bit trên đường truyền vật lý.Chúng định nghĩa những tín hiệu điện, trạng thái đường truyền, phương pháp mã hóa tài liệu.
Tầng hai: Tầng liên kết dữ liệu (Data-Link Layer) Đảm bảo truyền tải những khung dữ liệu (Frame) giữa 2 máy tính có đường truyền vật lý kết nối trực tiếp với nhau là điều mà chúng thực hiện.Bên cạnh đó nó còn cài đặt cơ chế phát hiện và xử lý lỗi dữ liệu nhận.
Tầng ba : Tầng mạng (Network Layer) tầng mạng đảm nhiệm việc truyển những gói tin (packet) giữa 2 máy tính bất kỳ trong mạng máy tính.
Mô hình TCP/IP
Nếu OSI được thành lập mang tính chất dùng cho học tập nhiều hơn là triển khai thực tế,thì TCP/IP lại khác hoàn toàn.Ở trên chiếc máy tính mọi người đang sử dụng hàng ngày cũng dùng những giao thức TCP/IPv4 hoặc TCP/IPv6.Mô hình TCP/IP được gọi với cái tên khác đó chính là mô hình DoD.
Nhiệm vụ của các tầng:
Tầng 1: Tầng truy cập (Network Access Layer) tầng này có thể coi là 1 tầng riêng biệt hay cũng có thể tách nó thành 2 tầng vật lý và tầng liên kết dữ liệu như trong mô hình OSI.Nó được sử dụng để truyền gói tin từ tầng mạng tới các Host trong mạng.Những thiết bị vật lý như : thiết bị mạng Switch, cáp mạng, card mạng HBA-Host Bus Adapter là những thành phần truy cập.
Tầng 2: Tầng mạng (Internet Layer) trên mô hình TCP/IP có chức năng chính là giải quyết vấn đề dẫn đến những gói tin qua các mạng để đến đúng đích.
Xem thêm : Mô hình OSI và TCP/IP