Hiện nay, khi xã hội đang ngày càng hiện đại và nhu cầu con người gia tăng thì vấn đề Công nghệ và Nguồn nhiên liệu thiên nhiên đang là những vấn đề được quan tâm hàng đầu. Cũng vì vậy, các công việc...