Vai trò của Luật sư trong giải quyết tranh chấp tại Trọng tàiBên cạnh việc các bên đưa vụ tranh chấp thương mại ra giải quyết tại Tòa án như trước đây, thì việc giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài...