1. Tư vấn thắc mắc về Luật Đất đai, nhà ở
- Luật sư tư vấn các quy định pháp luật đất đai liên quan đến quyền sử dụng đất như: tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng, chuyển đổi, thế chấp, giao đất, cho...