1. Đường cắm Micro
- Ngỏ cắm micro: có 2 cổng sử dụng jack 6 ly để cắm micro.
- Nút nhấn giảm -20dB ,chỉ nhấn vào khi tín hiệu cổng vào micro quá lớn gây méo tiếng.( luôn luôn mở, chỉ tắt khi gắn...