Đà phát triển của Bitcoin hiện vẫn còn rất nóng, phe bò đã lần lượt phá đổ vỡ những ngưỡng phản kháng 21,000 – 22,000 và cách đây không lâu nhất là 23,000 đô la. Và lúc giá BTC cải thiện khủng tương...