Xoá nếp nhăn vào thời điểm giao mùa thu – đông, thời tiết có nhiều sự thay đổi rõ rệt nhất trong năm, đây cũng là thời điểm nhạy cảm đối với làn da của bạn, da bạn có thể sẽ phải chịu nhiều tác động...