– Thứ nhất : dàn karaoke chuẩn cho gia đình theo phân cấp thấp. Nếu bạn không muốn bị bội thực vì âm thanh căn chỉnh không theo tiêu chuẩn nào. Có nghĩa bạn nghĩ rằng “của rẻ là của ôi” , khi số tiền...