Nghề Bartender Là Gì?
Nhiều năm trước đây, chưa có sự thống nhất trong cách gọi những người làm nghề pha chế. Barista và Bartender là hai thuật ngữ quen thuộc được dùng để gọi chung người làm nghề...