Thế nào là luật sư bào chữa/luật sư tranh tụng ?
Đối với các vụ án hình sự:
luật sư bào chữa/luật sư tranh tụng là người có kĩ năng trợ giúp bị can, bị cáo về mặt pháp lý một cách có hiệu quả nhất...