Cưỡi voi - Một trong những văn hóa đặc trưng của Du Lịch Tây Nguyên
https://4.bp.blogspot.com/-ye-hGc_m2LY/W9g4YQneSYI/AAAAAAAAJFI/CkJm4tOEiuIL6tbEKkmrR_i88vLpn_2bwCLcBGAs/s1600/taynguyen.png

“Có...