Là một người làm công việc quản trị nhân sự bạn phải để hoàn thành các mục tiêu chiến lược mà doanh nghiệp đặt ra. Mà để làm được thì bạn phải biết các sử dụng nguồn nhân lực của mình. Là người quản lý nhân sự bạn phải biết về những điều chốt yếu trong ngành mới có thể tận dụng tốt được nguồn nhân lục của mình.- Công tác quản trị nhân sự là phải biết tìm kiếm, phát triển và duy trì đội ngũ nhân viên và quản lý chất lượng - những người tham gia tích cực vào sự thành công của công ty.
- Việc quản trị nhân sự hiệu quả có nghĩa là tạo động lực và khuyến khích nhân viên làm việc bằng cách cho họ thấy giá trị bản thân và vị trí quan trọng của họ trong công việc. Cách tốt nhất để thực sự khuyến khích nhân viên hăng say làm việc là cho phép họ tự giải quyết vấn đề. Bạn có thể cung cấp cho nhân viên những chỉ dẫn rõ ràng để họ có thể đạt kết quả tốt nhất so với yêu cầu.
- Ngoài những người giỏi chuyên món chưa hẳn đã quản lý tốt. Bởi muốn trở thành một người quản lý giỏi, bạn cần biết tự nâng cao năng lực, kỹ năng quản lý của mình.
- Những bài học mà người quản trị nhân sự cần tìm hiểu: Kiểm tra kiến thức bản thân; Tìm một người cố vấn dày dạn kinh nghiệm; Học lại - tự đào tạo lại; Đọc sách; Học cách lắng nghe và hiểu người khác; Đặt nhân viên của mình lên trên hết
- Những kỹ năng cầ có đối với người quản lý nhân sự: Luôn cập nhật và đổi mới phong cách quản lý của bạn phù hợp với từng nhân viên; Biết cách lắng nghe; Lãnh đạo bằng cách làm gương; Đừng bao giờ tỏ ra thiên vị; Không ngừng học hỏi; Giúp nhân viên phát triển và thành công trong công việc; Tuyển dụng những người thông minh hơn bạn; Bao quát mọi việc; Tạo dựng lòng tin; Hãy biết rằng bạn sẽ không bao giờ đạt đến “đích” và phải luôn cố gắng.
- Quản trị nhân sự gắn liền với mọi tổ chức, bất kỳ một cơ quan tổ chức nào cũng cần phải có bộ phận nhân sự. Quản trị nhân sự là một thành tố quan trọng của chức năng quản trị, nó có gốc rễ và các nhánh trải rộng khắp nơi trong mọi tổ chức.
- Nhà quản trị có nhiệm vụ đề ra các chính sách đường lối, phương hướng cho sự phát triển của doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi các nhà quản trị ngoài trình độ chuyên môn phải có tầm nhìn xa, trông rộng để có thể đưa ra các định hướng phù hợp cho doanh nghiệp.

Cách giúp hoàn thiện tốt những công tác nhân sự trên

- Luôn nâng cao kiến thức bằng cách tìm và học các khóa học quản trị nhân sự ngắn hạn tại các trung tâm uy tín, chất lượng. Việc học và nâng cao kiến thức là một điều không hề thừa đối với bất kỳ ai.
- Biết cách định hướng công việc cho nhân viên, đảm bảo mỗi nhân viên của mình nhận thức rõ ràng về công việc được giao. Nhân viên sẽ hiểu rõ vai trò của mình, làm việc với năng suất và đạt hiệu quả cao nhất nếu có sự ủng hộ cũng như hướng dẫn của sếp.
- Biết cách đánh giá, ca ngợi và phê bình nhân viên, khi khen ngợi nhân viên lúc họ làm việc tốt. Chắc chắn, họ sẽ làm việc chăm chỉ và cống hiến nhiều hơn cho công ty. Hãy tiến hành đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên thường kì, đây là nơi nhân viên và sếp có thể thảo luận bất cứ vấn đề gì đã xảy ra và chấm điểm cho hoạt động của nhân viên.
- thực hiện các văn hóa của công ty, Người quản lý nên chủ động giới thiệu cho nhân viên về văn hóa công ty. Các yếu tố như đạo đức nghề nghiệp, các nghi lễ, cách hợp tác và những cảnh báo là điều nhân viên rất muốn biết bởi chúng tác động trực tiếp tới các hoạt động hàng ngày của họ.