Bài hướng dẫn quản lý và cấu hình các thiết bị mạng Cisco ở mức độ thông thường. Bài viết sẽ chia thành hai mô đun chính về hướng dẫn quản lý và hướng dẫn cấu hình thiết bị ở IP4, mời mọi người đọc cùng tham khảo
Bài viết dành cho người quản lí hệ thống, thợ kỹ thuật và có kinh nghiệm về hạ tầng thiết bị Switch cũng như kiến thức cơ bản về dòng thiết bị này.Để một Switch mạng cấp quyền truy cập điều khiển quản lý từ xa, thiết bị mạng Switch đó bắt buộc phải được cài đặt với 1 địa chỉ IP và một mặt nạ mạng con.
Trang web : Ciscochinhhang.com
Lưu ý :Thiết bị Switch cũng phải được cài đặt với một cổng mặc định, điều này giống với việc cấu hình thông tin địa chỉ IP trên các thiết bị lưu trữ.

Kiểm soát thiết bị chuyển mạch
SVI là 1 trong những khái niệm có liên quan tới hệ thống VLAN, những VLAN được đánh số thứ tự theo các nhóm một cách hợp lí để có thể gán vào đó các cổng vật lý. Khi cầu hình và cài đặt được áp dụng cho một VLAN tức là chúng cũng được áp dụng cho tất cả các cổng gán cho VLAN ấy.
Theo nguyên tắc mặc định, thiết bị mạng Switch được khi được cài đặt và quản lý thông qua VLAN 1, tất cả các cổng sẽ được gắn cho VLAN một theo mặc định. Với mục tiêu đảm bảo an toàn, mọi người nên dùng một VLAN khác với VLAN 1 cho VLAN cấp trên kiểm soát. Điều đó là cách duy nhất tối ưu để sử dụng và khai khác 1 VLAN không được sử dụng bởi các thiết bị đầu cuối như người dùng và máy in.
Chú ý: Các cài đặt IP này dành cho việc kiểm soát từ xa để truy cập vào thiết bị mạng và gán một địa chỉ IP cho thiết bị mạng Switch không cho phép thiết bị mạng Swich để định tuyến các gói tin lớp 3.
Cấu hình quản lý thiết bị chuyển mạch ở mức độ cơ bản IPv4
Để cấu hình thiết bị ở mức độ cơ bản, chúng ta sẽ tiến hành thao tác và chia thành ba bước chính.
Xem thêm: Hướng dẫn cấu hình thiết bị mạng ở mức độ cơ bản.