Đánh giá hiệu quả năng lượng
An ninh năng lượng đang là vấn đề thời sự mang tính toàn cầu. Đây là một trong những mối quan*tâm hàng đầu của tất cả các nước trên thế giới. Ngành công nghiệp chế biến chế tạo Việt Nam tiêu thụ khoảng 67,7%* tổng năng lượng tiêu thụ cả nước. Do vậy cần phải có phương pháp, công cụ đánh giá hiệu quả*sử dụng năng lượng của các nhà máy sản xuất, các khu công nghiệp chế biến chế tạo nhằm mục tiêu giảm mức tiêu thụ năng lượng và*phát thải khí nhà kính.

Việc đánh giá hiệu quả năng lượng các nhà máy sản xuất bao gồm công tác thu thập thông tin,*lấy mẫu và kiểm tra tại hiện trường cũng như tính toán sử dụng năng lượng. Phần mềm đánh giá hiệu quả năng lượng là biện pháp hiệu quả để thu thập thông tin năng lượng. Phương*pháp thực hiện áp dụng thống nhất để đánh giá hiệu quả năng lượng các nhà máy*trước và sau khi cải tạo.

Quy trình đánh giá hiệu quả năng lượng
- Xem các báo cáo để đánh giá có vấn đề về hiệu quả năng lượng hay không ? Điều này đòi hỏi báo cáo sử dụng năng lượng phải khách quan, chính xác. Đó là lý do phần mềm đánh giá hiệu quả năng lượng thường được sử dụng để tạo ra những báo cáo như vậy.

- Tiến hành bảo trì và sửa chữa các thiết bị hiện đang dùng nhưng có sự cố dẫn đến gây ra sai số


Thay thiết bị cũ tăng hiệu quả năng lượng
- Tiến hành thu thập thông tin, lấy mẫu tại chỗ tính toán để có các tham số đánh giá hiệu quả năng lượng

- Xây dựng mô hình đánh giá hiệu quả năng lượng

- Xếp hạng hiệu quả năng lượng theo thang bậc

Căn cứ vào số liệu và thứ bậc, nhà máy có thể đánh giá có cần thiết tiến hành các biện pháp cải tiến năng lượng không ?

Việc đánh giá hiệu quả năng lượng của nhà máy là bước rất quan trọng.* Đánh giá nhằm ước lượng lượng năng lượng lãng phí, lượng năng lượng có thể tiết kiệm. Từ đó, nhà máy có cơ sở để tính toán khoản đầu tư cần thiết để tiết kiệm năng lượng.
Thông tin liên hệ
Vui lòng liên hệ chúng tôi để tìm hiểu thêm về giải pháp đánh giá hiệu quả năng lượng.
*
Hoàng Kim Giang
Sales Engineer -*0936.944.496
---------------------------------

BẢO AN*AUTOMATION
Khu dự án Vân Tra,*An Đồng, An*Dương,*Hải Phòng
Email:*kimgiang.baoan@gmail.com
Web:*baoanjsc.com.vn
Tel:*0225.3797.879*-*Fax:*0225.3686.182
Email phản hồi chất lượng sản phẩm - dịch vụ:*baoanjsc@gmail.com