Kế toán thuế là một bộ phận quan trọng không thể thiếu trong một doanh nghiệp, đặc biệt là ở những doanh nghiệp lớn. Kế toán thuế là kế toán phụ trách về các vấn đề khai báo thuế trong Doanh nghiệp và nhờ kế toán thuế nhà nước mới có thể quản lý được nền kinh tế nhiều thành phần đồng thời một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh ổn định và báo thuế thuận lợi khi có kế toán thuế rõ ràng.







Đối với doanh nghiệp là người thực thi các luật thuế, mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh có thể liên quan đến một hoặc nhiều sắc thuế. Hơn nữa, một điểm rất cơ bản để xem xét ảnh hưởng của thuế tới nghiệp vụ phát sinh là chính sách, thủ tục thuế được áp dụng và bộ hóa đơn, chứng từ kèm theo. Do vậy, trong quá trình thực thi, các doanh nghiệp có thể bị cơ quan thuế loại trừ các chi phí, doanh thu tính thuế, hoặc ấn định thuế do chưa nắm rõ được đầy đủ các quy định và yêu cầu có liên quan. Điều này sẽ có rất nhiều thiệt hại cho các doanh nghiệp. Nên đối với kế toán cần am hiểu về kế toán thuế, tham gia khóa học kế toán thuế có thể là biện pháp hiệu quả nhất hiện nay.

Bạn mới ra trường, mới xin được việc làm và còn nhiều bỡ ngỡ : Không biết lý thuyết trong nhà trường khi đi làm sẽ áp dụng như thế nào? hay bạn đã đi làm nhưng còn rất nhiều thắc mắc để xử lý các vấn đề về hạch toán kế toán, các vấn đề liên quan tới thuế và không biết hỏi ai hoặc có hỏi nhưng mỗi người hướng dẫn 1 cách khác nhau : Không biết ai đúng ai sai? Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM đã xây dựng chương trình học kế toán thuế ngắn hạn nhằm giúp các bạn giải quyết các vấn đề trên, và Trung tâm TVĐT Kinh Tế Toàn Cầu là một hệ thống của trường và được trường chỉ định cho chiêu sinh lớp kế toán thuế.

Những khó khăn của kế toán thuế trong doanh nghiệp
- Những chính sách thuế chưa đồng nhất, hoặc doanh nghiệp có phát sinh các nghiệp vụ kinh tế, thương mại quốc tế mà Việt Nam chưa gặp phải, dẫn đến thiếu các hướng dẫn rõ ràng, cụ thể.
- Cách hiểu về những quy định thuế hiện tại ở một số địa phương cũng khác nhau, do vậy các doanh nghiệp vận dụng các chính sách thuế và làm việc với cơ quan thuế một cách hài hòa, đảm bảo doanh nghiệp thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ của mình, mà không ảnh hưởng đến lợi ích mà doanh nghiệp được hưởng.
- Hiện nay trong tình hình suy thoái kinh tế, các DN đang hết sức khó khăn nhưng việc tăng thuế đột ngột, tăng cao trong một số lĩnh vực như thuê đất là không hợp lý. Trường hợp hợp đồng quy định thời hạn thanh toán, DN có thanh toán nhưng chỉ chậm đôi chút thì lại không được khấu trừ; Thuế can thiệp quá sâu hoạt động của DN khiến cho các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn.
- Chính sách thuế của Nhà nước có thay đổi dẫn đến nhiều doanh nghiệp gặp khó trong kinh doanh (sản phẩm tuy ban đầu là đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng nhưng sau đó lại là đối tượng chịu thuế GTGT, không được khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào). Doanh thu giảm làm chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp không còn nhiều ý nghĩa đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ ở vào tình trạng đó.