Hình xăm mặt quỷ chứa đựng những ý nghĩa tích cực, tốt đẹp. Chúng ta đều biết “con người” mang trong mình 2 phần: phần con và phần người. Nếu để thành một người tốt thì mỗi người phải sống và làm việc sao cho phần người chiến thắng phần con. Tức phần “con” trong con người (được ví là quỷ) sẽ được khắc chế. Cho nên quỷ ở đây xuất hiện với ý nghĩa tích cực trong cuộc sống. Nó như một phép thử để giúp con người sống tốt hơn. Để phần “người” luôn lớn hơn phần “con” trong con người
(xem thêm),...https://minhchautattoo.vn/hinh-xam-mat-quy-dep-nhat/