Với những bạn bắt đầu học lập trình cùng html thì việc cần nắm vững kiến thức các thẻ cơ bản là điều cần thiết nhất. Từ đó giúp bạn có thể tự tin code web html đơn giản hơn. Sau đây là một vài những kiến thức căn bản về html cho những ai mong muốn học tốt bộ môn này.


Học code html cơ bản hiệu quả mỗi ngày
1. Code web html đơn giản với thẻ Headings (Tiêu đề)

Thẻ tiêu đề là phần tử được sử dụng để hiển thị đầu trang website, trình bày tiêu đề cho phần nội dung. Những tiêu đề thường được hiển thị nổi bật với chữ to và in đậm nhằm tạo nét khác biệt so với những phần còn lại của văn bản.

Phần tiêu đề có thể được hiển thị với 6 loại h1 đến h6. Tuy nhiên, để làm rõ phần hiển thị tiêu đề thì kích thước h1, h2 là phù hợp nhất. Thông thường mẫu html đơn giản sử dụng thẻ h1 dành để hiển thị cho những tiêu đề quan trọng, sau đó chúng giảm dần đến h6.

- Cú pháp:

<h1>This is a heading</h1>

<h2>This is a heading</h2>

<h3>This is a heading</h3>

2. Code web html đơn giản với thẻ khối <span>, <div>

Một số trường hợp, chúng ta cần chia văn bản trong website thành nhiều dòng nhỏ sao cho thông tin được logic hơn. Trong đó thẻ div và span được sử dụng để nhóm các đoạn văn bản có liên quan lại với nhau. Phần thử span dùng để định nghĩa nội dung trong một dòng. Còn đối với thẻ div thường dùng để thiết kế layout cho website. Phần từ div dùng để chia nhỏ các phần có liên quan lại với nhau cad sử dụng giúp định nghĩa nội dung mức khối.

Ví dụ:

<html>

<head>

<title>ABC</title>

</head>

<body>

<div>

division 1

<p>abc</p>

<p>efg</p>

</div>

<div align="right">

division 2

<p>DEF

</p>

<h2>GHJ</h2>

</div>

<p>TFGH

<span>D</span>

</p>

</body>

</html>

3. Danh sách không thứ tự

Đây là loại danh sách đơn giản có thể sử dụng cho website của bạn. Danh sách không thứ tự được xem như là một bulleted list. Loại này được sử dụng trong cặp thẻ <ul>…</ul>. Hơn nữa, mỗi danh sách sẽ được đánh dấu với thẻ <li>…</li> (list Item).

Ví dụ:

<ul>

<li>1</li>

<li>2</li>

<li>3</li>

<li>4</li>

<li>5</li>

</ul>

4. Danh sách có thứ tự

Đây là loại danh sách có thứ tự và được nằm trong cặp thẻ <ol>…</ol>. Danh sách thứ tự được hiển thị trong mục danh sách. Một điểm đặc biệt ở danh sách có thứ tự là được tạo nên tự động.

Ví dụ:

<ol>

<li>a</li>

<li>b</li>

<li>c</li>

<li>d</li>

<li>e</li>

</ol>Học code html đơn giản với các thẻ định dạng văn bản
5. Danh sách định nghĩa

Loại này sử dụng để tạo nên một danh sách các điều khoản cũng như định nghĩa chúng. Danh sách định nghĩa sử dụng cặp thẻ <dl>…</dl>. Thẻ <dt> được sử dụng chỉ ra điều khoản. Thẻ <dd> chỉ ra định nghĩa cho điều khoản đó.

Ví dụ:

<dl>

<dt>Thứ hai</dt>

<dd>Ngày đầu tiên trong tuần</dd>

</dl>

6. Code web html đơn giản với thẻ đường ngang <hr>

Sử dụng thẻ <hr> nhằm mục đích tạo nên một đường ngang trên trang. Loại thẻ này chỉ có thẻ bắt đầu mà không có thẻ đóng và không có nội dung bên trong.

>>> Xem tiếp các mã code cơ bản: https://nhanhoa.com/tin-tuc/hoc-code...t-sau-day.html