Khi tôi nói "Bạn được chào đón”bằng tiếng Anh, tôi thường nói ""You're welcome."".
Đây là một biểu hiện lịch sự và nó là một cụm từ hữu ích có thể được sử dụng trong mọi tình huống, nhưng có nhiều cụm từ khác truyền đạt cảm giác ""You're welcome." trên thực tế.
Hơn nữa, có những cụm từ ngắn hơn và dễ sử dụng hơn ""You're welcome.".


Lần này, tôi đưa ra các biểu thức thường được sử dụng trong ngôn ngữ bản địa .

1. Anytime!


Đó là một cụm từ bao gồm ý nghĩa của "Chào mừng! Luôn sẵn sàng làm điều đó cho bạn!" Vì được cảm ơn khi bạn giúp đỡ hoặc giúp đỡ một cái gì đó .

A:"Thanks for checking my essay."

"Cảm ơn bạn đãkiểm tra bài luận của tôi"

B:"Anytime!"
"Bạn luôn được chào đón (luôn luôn)"


2.Sure. / Sure thing.


"Dĩ nhiên!" Các cụm từ được dùng trong ý nghĩa của "Sure.". Bản thân từ này có nghĩa là "chắc chắn và hiển nhiên", và cách diễn đạt ở đây bao gồm sắc thái của "nó là điều hiển nhiên được thực hiện" . Ngoài ra còn có cụm từ
"Sure thing." Cũng có nghĩa tương tự như "Chắc chắn."


A:"Thank you for helping me to carry this."

"Cảm ơn bạn đã giúp tôi mang cái này"

B: "Sure
"Bạn được chào đón, đó là điều tự nhiên."


3.Don’t mention it.


"Mention" có nghĩa là "nói chuyện / nói chuyện với".
Điều này được sử dụng với sắc thái của "bạn không cần phải nói lời cảm ơn, bạn được chào đón" .


A:"Thanks for buying me a coffee."

"Cảm ơn vì cà phêcủa bạn ."

B:"Don't mention it."
"Bạn sẽ không cảm ơn bạn, cảm ơn bạn."


4.Not at all.


Đó là một cụm từ có thể được diễn tả là "làm để nói lời cảm ơn" , vì một điều mà bạn không quan tâm chút nào hoặc bạn chỉ không nói cảm ơn .

A:"Thank you for giving me advice."

"Cảm ơn bạn rất nhiều vì lời khuyên của bạn"

B:"Oh, not at all."
"Ồ, không sao, bạn được chào đón"


5.No problem.


Khi bạn đọc, nó có nghĩa là "không có vấn đề".
Ở đây, bao gồm các sắc thái của "Tôi không biết phải làm gì" và "Tôi không phải làm gì nhiều, tôi chỉ không cần bạn cảm ơn” .


A:"Thanks for making me breakfast."

"Cảm ơn bạn đã làm cho tôi bữa sáng."

B:"No problem."
"Tôi xin lỗi, tôi không biết."


Tóm tắt


Thế nào rồi Ngay cả với biểu thức "You’re welcome", có 5 loại biểu thức vừa được giới thiệu lần này. Mỗi người là một cụm từ ngắn, vì vậy tôi nghĩ nó rất dễ học. Vui lòng sử dụng nó tốt trong cuộc sống hàng ngày của bạn như email và cuộc trò chuyện.

>>>> Có thể bạn quan tâm: Trung tâm tiếng anh quận 9