Lõi của hệ thống quản trị sản xuất MES là hệ cơ sở dữ liệu quan hệ và ngôn ngữ truy vấn cấu trúc SQL, các công cụ kỹ thuật có sự trợ giúp của máy tính cho phát triển các ứng dụng.* Giao diện tích hợp máy tính và khả năng quản lý văn bản, kiểm soát số liệu quy trình, và kiểm soát thông số chất lượng, bảo trì, và công cụ kiểm soát mẫu.

1, Cơ sở dữ liệu quan hệ

Một trong những thiếu sót của hệ thống khác là thông tin được tạo ra và lưu trữ trên giấy tờ, trong trí nhớ của những nhân công sản xuất, được phân phối ra nhiều bảng dữ liệu hoặc lưu trữ trên các tệp mà không có mối quan hệ thông tin. Cơ sở dữ liệu của hệ thống quản trị sản xuất MES là dữ liệu được phù hợp với nhu cầu* của người dùng bởi tính quan hệ của cơ sở dữ liệu và tính sãn sàng của thông tin gồm có thông tin chất lượng, thiết bị, công nhân, thông tin về vật tư, sản phẩm và tồn kho , dữ liệu quy trình, văn bản hướng dẫn. Nhu cầu thông tin của người dùng như vận hành nhà máy, trưởng ca, quản lý sản xuất, quản lý nhà máy, quản lý kho, kỹ sư quy trình, phân tích thông tin, người lập kế hoạch... là rất lớn. Dữ liệu sử dụng phổ biến có thể dễ dàng cấu hình và tái sử dụng

2, Giao diện người dùng

Đây là điểm cho phép nhiều người sử dụng hệ thống quản trị sản xuất MES. Các hệ thống quản trị sản xuất MES sử dụng những tiêu chuẩn giao diện người dùng phổ biến. Chẳng hạn, tiêu chuẩn OSF/Motif cho phép sử dụng trên nhiều hệ điều hành, phục vụ tập người dùng phong phú như vận hành, giám sát, giám đốc nhà máy, bảo trì và công nhân.*


3, Kiến trúc hệ thống mở

Một trong những yêu cầu của hệ thống quản trị sản xuất MES là tính kết nối dễ dàng với những hệ thống kinh doanh và hệ thống điều khiển phân tán cung cấp để đảm bảo lợi ích người dùng. Các nhà sản xuất không muốn phụ thuộc vào công nghệ của nhà cung cấp công nghệ máy tính và cũng muốn có lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Để thỏa mãn 2 nhu cầu này, các nhà sản xuất đầu tư vào những hệ thống mở cho phép tích hợp vào những khoản đầu tư từ trước đó, đồng thời vẫn cập nhật những công nghệ mới. Một số hệ thống quản trị sản xuất được phát triển trên nền tảng POSIX và ngôn ngữ C++

4, Các công cụ tinh chỉnh hệ thống

Các nhà sản xuất yêu cầu các giải pháp điều chỉnh được vì nhiều lí do. Một số yêu cầu hệ thống mới, m một số khác yêu cầu tích hợp hệ thống hiện có với những quy trình khác nhau. Mỗi nhà sản xuất có những nhu cầu khác nhau, không thích hợp với những giải pháp đóng gói. Người sử dụng phải có thể điều chỉnh và duy trì các ứng dụng quản trị sản xuát. Một hệ thống quản trị sản xuất MES mà hướng đối tượng với các công cụ phù hợp là dễ dàng được chấp nhận . Ngôn ngữ cho mỗi ngành công nghiệp và công ty phải dễ dàng điều chỉnh được, bởi các công ty, mỗi ngành sản xuất có những hệ thống thuật ngữ khác nhau.

*
Hoàng Kim Giang*
Sales Engineer -*0936.944.496
---------------------------------
BẢO AN*AUTOMATION
Khu dự án Vân Tra,*An Đồng, An*Dương,*Hải Phòng
Email:*kimgiang@baoanjsc.com.vn
Web:*baoanjsc.com.vn
Tel:*0225.3797.879*-*Fax:*0225.3686.182
Email phản hồi chất lượng sản phẩm - dịch vụ:*baoanjsc@gmail.com