Nhận nâng cấp máy và dây chuyền bán tự động thành máy và dây chuyền tự động hoặc nâng cấp tự động*Toàn nhà máy Lh 0987892319