Van AKO - Nhà cung cấp Van AKO
Công ty CHÂU THIÊN CHÍ là Nhà phân phối Van AKO của Germany Tại Việt Nam như : Van AKO, Van AKO Tại việt nam, Valves AKO, Van giảm áp AKO, Van pinch AKO, Van điện từ AKO, Van áp suất AKO, Van điều khiển AKO, Van cổng AKO, Đại lý Van AKO, Nhà cung cấp Van AKO, Nhà phân phối Van AKO, Đại lý phân phối Van AKO

Van Tay áo AKO Pinch Valve được gia cố bằng vải đặc biệt chắc chắn, cho phép làm việc thành công, ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt. Các tay áo AKO Pinch Valve chứng minh giá trị của họ, đặc biệt là vì tuổi thọ dài. Ví dụ, nếu phương tiện rất mài mòn đang được truyền đạt với tần số chu kỳ chuyển mạch rất cao. Một lựa chọn gồm 10 loại chất đàn hồi khác nhau và các vật liệu thân / mặt bích / ổ cắm khác nhau đảm bảo rằng chúng có thể được sử dụng thực tế mà không bị hạn chế trong hầu hết các lĩnh vực công nghiệp.

Do cấu trúc đơn giản của nó, van pinch hoạt động bằng không khí của AKO đại diện cho một giải pháp van ngắt kinh tế / chi phí đặc biệt thấp, bởi vì không cần một ổ đĩa riêng để kích hoạt chúng. Trên thực tế, chỉ cần một van điện từ 3/2 chiều hoặc van thí điểm để kiểm soát chúng

Model Van AKO Tại Việt Nam
Van AKO VF065.07X.31.30LA

Van AKO VF080.07X.31.30LA

Van AKO VF100.07X.31.30LA

Van AKO VF125.07X.31.30LA

Van AKO VF150.07X.31.30LA

Van AKO VF200.07X.31.30LA

Van AKO VF250.07X.31.30LA

Van AKO VF300.07X.31.30LA

Van AKO VF040.07LS.31.30LA

Van AKO VF050.07LS.31.30LA

Van AKO VF065.07LS.31.30LA

Van AKO VF065.07LS.31.30LA

Van AKO VF100.07LS.31.30LA

Van AKO VF125.07LS.31.30LA

Van AKO VF150.07LS.31.30LA

Van AKO VF200.07LS.31.30LA

Van AKO VF250.07LS.31.30LA

Van AKO VF300.07LS.31.30LA

Van AKO VF040.07LW.31.30LA

Van AKO VF050.07LW.31.30LA

Van AKO VF065.07LW.31.30LA

Van AKO VF080.07LW.31.30LA

Van AKO VF100.07LW.31.30LA

VF125.07LW.31.30LA

Van AKO VF150.07LW.31.30LA

Van AKO VF200.07LW.31.30LA

Van AKO VF250.07LW.31.30LA

Van AKO VF300.07LW.31.30LA

Van AKO VF040.08X.31.30LA

Van AKO VF050.08X.31.30LA

Van AKO VF065.08X.31.30LA

Van AKO VF080.08X.31.30LA

Van AKO VF100.08X.31.30LA

Van AKO VF125.08X.31.30LA

Van AKO VF150.08X.31.30LA

Van AKO VF200.08X.31.30LA

Van AKO VF250.08X.31.30LA

Van AKO VF300.08X.31.30LA

Van AKO VF040.09X.31.30LA

Van AKO VF050.09X.31.30LA

Van AKO VF065.09X.31.30LA

Van AKO VF080.09X.31.30LA

Van AKO VF100.09X.31.30LA

Van AKO VF125.09X.31.30LA

Van AKO VF150.09X.31.30LA

Van AKO VF200.09X.31.30LA

Van AKO VF250.09X.31.30LA

Van AKO VF300.09X.31.30LA

Van AKO VF040.01X.33.30LA

Van AKO VF050.01X.33.30LA

Van AKO VF065.01X.33.30LA

Van AKO VF080.01X.33.30LA

Van AKO VF100.01X.33.30LA

Van AKO VF125.01X.33.30LA

Van AKO VF150.01X.33.30LA

Van AKO VF200.01X.33.30LA

Van AKO VF250.01X.33.30LA

Van AKO VF300.01X.33.30LA

Van AKO VF040.02X.33.30LA

Van AKO VF050.02X.33.30LA

Van AKO VF065.02X.33.30LA

Van AKO VF080.02X.33.30LA

Van AKO VF100.02X.33.30LA

Van AKO VF125.02X.33.30LA

Van AKO VF150.02X.33.30LA

Van AKO VF200.02X.33.30LA

Van AKO VF250.02X.33.30LA

Van AKO VF300.02X.33.30LA

Van AKO VF040.03H.33.30LA

Van AKO VF050.03H.33.30LA

Van AKO VF065.03H.33.30LA

Van AKO VF080.03H.33.30LA

Van AKO VF100.03H.33.30LA

Van AKO VF125.03H.33.30LA

Van AKO VF150.03H.33.30LA