Lúc hết thời gian an cư một trăm ngày mùa hạ, Ngưỡng Sơn đón chào thầy là Qui Sơn, “Con chẳng thấy hòa thượng quanh đây suốt cả mùa hè.” Qui Sơn hỏi, “Ông đã làm gì ?” Ngưỡng Sơn đáp, “Con đã chăm sóc một miếng đất và sản xuất được một giỏ đầy hạt kê.” Qui Sơn phê bình, “Ông đã không lãng phí mùa hè này.” Ngưỡng Sơn hỏi lại, “Hòa thượng đã làm gì mùa hè này?” Vị tăng già đáp, “Ta đã ăn mỗi ngày một bữa trưa và ngủ vài giờ sau lúc nửa đêm.” “Vậy thì hòa thượng đã không lãng phí mùa hè này,” Ngưỡng Sơn nói xong liền thè lưỡi ra. Qui Sơn nhận xét, “Ông nên tự trọng một chút.”

Như Huyễn: Chùa của Qui Sơn có khoảng một ngàn năm trăm tăng chúng, đa số họ ở trong thiền đường ngày đêm ngồi thiền, trong khi một số chịu trách nhiệm lo việc nhà bếp và một số khác làm việc đồng áng. Mỗi người làm phần việc của mình để làm vinh quang Phật-Pháp. Phần của Ngưỡng Sơn là chăm sóc miếng đất để sản xuất một giỏ đầy hạt kê, và Qui Sơn sống cuộc sống của một tăng nhân lý tưởng. Trong toàn thể gia đình Thiền, không ai lãng phí mùa hè của mình. Theo cái nhìn thế gian thì đây là một cảnh chào mừng giữa thầy và trò với sự đánh giá lẫn nhau, nhưng trong Thiền người học trò vẫn còn cho thấy dấu vết của sự chứng đạt. Anh ta còn lảng vảng với cái bóng của được và mất. Anh ta đã nhận ra lời nói sai của mình trước khi chấm dứt, ông thầy, vì nhận thấy những gì đang diễn ra trong tâm người học trò, nên đã trách mắng y.

Genro:

Trong chùa Qui Sơn xưa,
Không ai phí thì giờ.
Mỗi tăng tôn vinh Pháp,
Làm việc trong im lặng,
Không kể được hay mất.


Các chim chân sợi đỏ,
Các sợi ấy vẫn còn,
Dù bao nhiêu hấp dẫn.
Các tăng không được bám
Ngay cả sự tự do.


Một anh thè luỡi ra
Để khỏi bị một gậy
Được từ bi ban cho
Dứt thân tâm các sợi.


Nguồn: Ngưỡng Sơn chào thầy

Xem thêm:

Người mẹ mất con và nắm tro tàn

Câu chuyện kể về Mục Kiền Liên Tôn Giả

Nguyễn Minh Không chữa bệnh cho vua

Chuyện sư thầy hoàn tục đắc quả Dự lưu

Nàng Ðề Vi nghe Phật pháp khỏi phải tự thiêu

Ông sư Huyền Trân ở chùa Quang Minh nước An Nam

Chuyện kể về bà lão kỳ dị

Bát Cơm Cúng Dường Đức Phật

Tôn giả Ca Lưu Ðà Di hành thiện

Lấy thân mình cứu thoát cho cả bầy