Nền tảng Cisco IOS XE trong dòng C9300 Series
Thiết bị mạng Cisco IOS XE được coi là phần mềm cho một kỷ nguyên mới trong hệ thống mạng, có thể coi đó là 1 hệ điều hành mở và tính linh động được tối ưu hóa cho một kỷ nguyên mới của các công ty.
Chi tiết nền tảng thiết bị Cisco IOS XE và lợi ích của dòng thiết bị Catalyst 9300.
Trang web : Ciscochinhhang.com.
Bộ chuyển mạch thiết bị mạng Switch Catalyst 9300 dòng thiết bị thế hệ mới được biết đến với tính năng xếp chồng và những tính năng bảo mật cao, đặc biệt là khả năng giải phóng băng thông với 480Gbps khi xếp chồng mang tới nhiều lợi ích cho công ty.

Như cũng đã nói đến ở các bài liên quan trước chúng tôi đã có nói đến nền tảng Cisco IOS XE cốt lõi của thiết bị này. Và trong bài tin ngắn này Ciscochinhhang.com sẽ gửi tới quý khách hàng những đặc điểm và tính năng của nền tảng IOS XE dùng cho những bộ chuyển mạch thế hệ mới Switch Catalyst 9300 Series.
Giới thiệu nền tảng Cisco IOS XE trên thiết bị mạng Cisco Catalyst 9300 Series
Thiết bị Cisco IOS XE được coi là phần mềm cho 1 kỷ nguyên mới trong hệ thống mạng, có thể coi đó là một hệ điều hành mở và tính linh động được tối ưu hóa cho một kỷ nguyên mới của các doanh nghiệp.
Những chức năng được lập trình đi sâu vào hành vi người sử dụng, ứng dụng và những thiết bị. Chúng là nền tảng hỗ trợ các truy cập có dây và không dây, tập hợp , cốt lõi và WAN.
Thiết bị Cisco IOS XE mở ra 1 mô hình hoàn toàn mới trong cấu hình mạng, vận hành và giám sát thông qua tự động hóa mạng. Giải pháp tự động hóa của thiết bị mạng Cisco mở, dựa trên những tiêu chuẩn và có thể mở rộng trên toàn bộ vòng đời của một thiết bị.
Xem thêm : switch cisco 16 port 1Gb