Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý Motor Marathon Tại việt nam dùng cho các nhà máy khu Công nghiệp lớn như : Motor Marathon, Motor AC Marathon, Động cơ AC Marathon, Nhà cung cấp Motor Marathon, Nhà phân phối Motor Marathon, Đại lý Motor Marathon, Đại lý phân phối Motor Marathon

Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany

+ Hộp số Vogel Made in Germany

+ Van Duplomatic Made in Italy

+ Cảm biến IFM Made in Germany

+ Bơm Torishima Made in Japan

Motor Marathon 5KC49GN0001X

Motor Marathon 056C17D2079

Motor Marathon 056C17D2025

Motor Marathon 5KC48UN6052

Motor Marathon 5KC48UN6052X

Motor Marathon 5KC38NN413X

Motor Marathon 5KC38NN410X

Motor Marathon 5KCR49PN0098X

Motor Marathon 056B17D2012

Motor Marathon 5KC46LN0149X

Motor Marathon 056C17D2074

Motor Marathon 5KC46LN0158

Motor Marathon 056C17D2073

Motor Marathon 5KC46JN0002X

Motor Marathon 5KC46LN0158X

Motor Marathon 5KC49NN0224X

Motor Marathon 5KCR49WN6077

Motor Marathon 5KC39RN383X

Motor Marathon 056C34D2106

Motor Marathon 5KCR48UN0105X

Motor Marathon 5KC49PN0155

Motor Marathon 5KC49PN0155X

Motor Marathon 5KC49RN2152T

Motor Marathon 056B34D2027

Motor Marathon 056C17D5347

Motor Marathon 5KCR49SN0012X

Motor Marathon 5KCR49SN0150X

Motor Marathon 145TCDR5331

Motor Marathon 056B34D5320

Motor Marathon 5KCR49RN2148T

Motor Marathon 056B17D5331

Motor Marathon 145TBDR5345

Motor Marathon 5KC49PN3027X

Motor Marathon 5KCR49PN3011X

Motor Marathon 5KCR49PN3011

Motor Marathon 5KCR49PN3012X

Motor Marathon 5KCR49SN3009X

Motor Marathon 5KCR49SN3009

Motor Marathon 5KCR49SN3010

Motor Marathon 5KCR48TN3084X

Motor Marathon 048S17D2091

Motor Marathon 048S17D2042

Motor Marathon 048C17D2046

Motor Marathon 048C17D2045

Motor Marathon 5KH33FNA230

Motor Marathon 048S17D2104

Motor Marathon 5KH39QN5541X

Motor Marathon 5KH39QN5523

Motor Marathon 5KH39QNB810

Motor Marathon 5KH35JN602X

Motor Marathon 5KH39QN5508

Motor Marathon 048S17D2093

Motor Marathon 5KC35JN23X

Motor Marathon 048C17D2029

Motor Marathon 048C17D2028

Motor Marathon 5KH39QN5508X

Motor Marathon 048S17D2105

Motor Marathon 5KH35JNA231

Motor Marathon 5KH39QN5524

Motor Marathon 5KH39QN5528X

Motor Marathon 5KH39QN5539T

Motor Marathon 5KH39QN5529

Motor Marathon 5KH39QN5529X

Motor Marathon 5KH36LN489X

Motor Marathon 5KH33KN5594

Motor Marathon 5KH33JNA511T

Motor Marathon 048S17D2106

Motor Marathon 056S17D2023

Motor Marathon 5KH39QN9639T

Motor Marathon 056C17D2099

Motor Marathon 056C17D2097

Motor Marathon 5KC36MN27X

Motor Marathon 5KH39QN9518X

Motor Marathon 5KH39QN9684

Motor Marathon 5KH46JN0329X

Motor Marathon 056C17D2060

Motor Marathon 5KH39QN9687

Motor Marathon 5KC46LN0254X

Motor Marathon 056C17D2061

Motor Marathon 056C17D5340

Motor Marathon 056C17D5339

Motor Marathon 056C17D2084

Motor Marathon 5KC35JN70X

Motor Marathon 056C34D2117

Motor Marathon 5KCR46JN0084

Motor Marathon 5KC36LN83X

Motor Marathon 056C17D2085

Motor Marathon 056C34D2108

Motor Marathon 5KCR46MN0091

Motor Marathon 056C17D2044

Motor Marathon 5KC49GN0009X

Motor Marathon 056C11D5304

Motor Marathon 5KC48UN6072

Motor Marathon 056C34D2101

Motor Marathon 5KCR49PN0096

Motor Marathon 5KC46LN0159X

Motor Marathon 056B17D2011

Motor Marathon 056B34D2031

Motor Marathon 5KCR48UN0103

Motor Marathon 5KC49PN0163X

Motor Marathon 056C17D5310

Motor Marathon 056B34D2023

Motor Marathon 056C17D5311

Motor Marathon 056B34D5319

Motor Marathon 056B17D5303

Motor Marathon 182TCDR8007

Motor Marathon 184TCDR9627

Motor Marathon 056C17D2114

Motor Marathon 056C17D2115

Motor Marathon 5KCR46JN0083Y

Motor Marathon 5KCR46JN0083X

Motor Marathon 5KCR46MN0090X

Motor Marathon 5KCR46MN0090Y

Motor Marathon 5KCR49PN0095X

Motor Marathon 5KCR49PN0095Y

Motor Marathon 5KCR48UN0102Y

Motor Marathon 5KC49SN2537Y

Motor Marathon 5KC49ZN2539Y

Motor Marathon 5KH32EN66

Motor Marathon 5KC49PN3036

Motor Marathon 5KH32FN3123X

Motor Marathon 5KH32FN3123

Motor Marathon 5KC32GN9X

Motor Marathon 5KC32GN9

Motor Marathon 5KH32GN68X

Motor Marathon 5KC33KN19