Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý Motor Marathon

Marathon Engine Systems là nhà sản xuất hệ thống nhiệt và hệ thống kết hợp cho các cơ sở thương mại và dân dụng. Hệ thống động cơ Marathon cung cấp chương trình EcoPower (microCHP) và phần mềm microCHP. Hệ thống động cơ Marathon đã được chứng nhận bởi EPA và kết hợp hợp tác năng lượng và nhiệt.

Marathon việt nam có : motor Marathon, động cơ Marathon, hộp số Marathon, Motor 3 pha Marathon , Motor điện Marathon...

Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany

+ Hộp số Vogel Made in Germany

+ Van Duplomatic Made in Italy

+ Cảm biến IFM Made in Germany

+ Bơm Torishima Made in Japan

Động cơ Marathon

MOTOR 5KH37PN33G

MOT03080 2HP

Marathon 10HP 208-230/460V 1765RPMd

Marathon Electric # B208

Marathon Electric 15HP 230/460V 1775RPM

Marathon 3 Phase 2 HP 230/460

Marathon Electric # B207

Marathon SyMAX ME133489

Marathon Electric # X002

MOTOR PART # RB 145TTGS7337 AB W

MARATHON 1 HP BLOWER 208-230/460VAC 3450

MOTOR E907 PVH215TTDW4028BC M

Marathon Electric XRI Motor 3 Phase 5HP 208-230/460V 1760RPM

MARATHON ELECTRIC X202 HVAC MOTOR 1WL48A1101063B

Motor 1140 Rpm 1 1/2 HP X503

Marathon Electric56C17D290H

Marathon Motors 1/2Hp 115/230V 1725Rpm 48 Mtr OEM C133

Marathon O601

Marathon Motors 1/6-1/2Hp 115V1725/1140Rpm Mtr OEM C419

Marathon Electric # B317

Marathon Motors 3/4Hp 115/230V 1725Rpm 1Ph 56C OEM CG362

MOTOR 5K49ZN6269S

MARATHON X457 48A11T579 1/3HP

MOTOR PVF-213TTDR9020

Marathon 2HP 208-230/460V 3450RPM 60Hz 3Ph Motor

Marathon LW C 56T11O13F

Marathon C00611-28B 1 HP 208/230-460V 50/60HZ 3PH 1140

Marathon MOT06797 MOTOR

Marathon 5K38RN44A K233

Motor ,208-230/460 V #1466

Marathon Electric O100 048S34S361 S87-962 1/7

MARATHON ELECTRIC A-C MOTOR 5KH37PN33G

Motor HWD48A1101960BK

Marathon 1/4hp motor, #NON 56S17E15501A P

Marathon Electric 5KSM84DFK144S

MOT-3078 MARATHON X70380220-03-7

Marathon Electric Blower Motor 1/4 HP 48A110636

MARATHON 6UA56T34D5515B P 1-1/2HP 3450RPM 200-230/460V

MARATHON ELECTRIC 5VB145TTDR5930AB

MARATHON ELECTRIC 3/4 HP MOTOR 208-230/460V 1725

MARATHON ELECTRIC 3/4hp Gear Motor

Marathon Electric 3/4 HP 110/220

Marathon Electric Motor ZM48S17D324BE 1/6HP 1725RPM

Marathon B308 1/6HP

Marathon G326 3/4HP 3

Marathon Motors 3/4Hp 115V 1725/1140

Marathon Electric # X467

Marathon Electric 25309002S 1/3HP

MARATHON ELECTRIC FR.56HC-70 208-230/460V 1725RPM 1HP

MOTOR 3/4-1/2HP DUC 56A1105311 P

Motor 1/3 Hp 1825 Rpm 115V 60 Hz

Motor 1/2HP 460V 1075 RPM 60Hz 1PH

MOTOR 1 HP 5KCP49UN604OS Marathon

Marathon X002 1/3HP 115V 1PH 48Y

MARATHON P101 1/3HP 1/3 HP MOTOR

Motor 1/4HP 3450RPM 48N 115V 1PH

Motor 1725RPM S87-877

Marathon Electric EVL 56T34D5823D P

Marathon Electric TQD48S17D2055E 1725RPM

Motor 3 Phase 208-230/460V 3450 RPM 56C 5K36JN57

MOTOR 1/3 HP, 230/460 VOLT, 1725 RPM

Marathon Motor X921 1/3 HP 1625 RPM 115/230 PH1

ME2002 E2002 Marathon Motor

Motor AOS DL1026 Fasco D721 GE 3583

Marathon AWB48A1101799AP

Marathon 48A11T94 Motor

Marathon Motors 1/2Hp 115V 1725/1140Rpm

Marathon Motors 1 1/3Hp 115V 1725Rpm

Marathon Electric Motor 213TTDC6026AA

Motor B208 By Packard

Motor 3/4 Hp 115/ 56S17D2060

Motor 1/2 Hp X004

Motor 1/3 Hp 825 Rpm X086

Motor 1/3 Hp 115V B207

Motor 1/4 Hp X000

Motor 1/3 Hp 115/ 48S17D2057

Motor B206 By Packard

Motor B311

Motor 1/4 Hp X000 By Packard

MotorB317 By Century

Motor 1/4 Hp x1001 By Packard

Motor OEM X038

Marathon Motors OEM B1316

Marathon Motors OEM 4680

Marathon Motors OEM X013

Marathon Direct Drive Blower 48A1101755

MARATHON MOTORS 5K49KN2047

Marathon 1/4 HP 1075 RPM

Marathon electric Motor 5K49SN2185

Marathon electric VQE56T17D5354A-L

Motor (4WC48A1101769A P / X002)

Marathon Model 48A11OB2046

Motor (7WE48A1102029D P / X087)

Marathon Electric Model 48A110840A

Marathon Electric S87-939 56C17G5315

Motor 1/7HP 3450RPM

MARATHON 48A11T494

MOTOR MOT04757

Marathon X068 DBL

MOTOR 056T17D5332

MARATHON MOTOR 048T11T19 MOTO1512

Marathon Motors, 5K48WN6397

Marathon 5lc49NN2133X

Marathon 56H11O15503A

MARATHON 2WH48A1102039D

Marathon MOT03433

Model # 048A11D245

Model # 048A11TB571

MOT2463 Motor MOT02463

Marathon 1 HP 1725 RPM

Marathon Motors 56C17G15516

Motor H685 4ME20

Marathon FVH 145TTFR4040AB P

MARATHON ELECTRIC 48A11T198K

Motor 698152, CWH 48A17O290A P

Marathon Motors, 56C17G15527, CB288923,

ELECTRIC MOTOR MARATHON 056T1105307 X524

MARATHON ELECTIC MOTOR 5KH39QN5537

MARATHON MOTOR 48A11T94

Marathon MOT-2463 3/4hp Motor

Marathon 1508 STD

Marathon PWA48A17063F

Marathon MOT-2463 3/4hp Motor

W H 56T11O13F // 2531193 Marathon Motor

Marathon G584, 056T17F5324

MOTOR 5KC37FN65X

Marathon 48S17D2059

Motor 1/3 Hp X003

Motor 1/2 Hp X005

Motor 115/ 48S17D2055

Motor 1/3 Hp X002

Motor 1/4 Hp 825

Motor 1/6 Hp X411

Marathon Oil Burner Motor 48S34S361

Motor OEM 4306

Marathon OEM B315

Marathon Oil Burner Motor 48S34S361

Motor OEM K1415

Motor 1/4 Hp X001

Motor 115/ B303

Motor 1/2 Hp 115/ B307

Motor 4688

Motor 1/3 Hp 115/ B305MOTOR 1/3 HP 230 V 825