Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý Động cơ Marathon chính thức Tại Việt Nam như : Motor Marathon, Động cơ AC Marathon, Motor AC Marathon, Động cơ giảm tốc Marathon, Nhà cung cấp Motor Marathon, Nhà cung cấp Motor Marathon, Đại lý Motor Marathon, Đại lý phân phối Motor Marathon

Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany

+ Hộp số Vogel Made in Germany

+ Van Duplomatic Made in Italy

+ Cảm biến IFM Made in Germany

+ Bơm Torishima Made in Japan

Motor Marathon 5KH39QN9537X

Motor Marathon 5KH39QN9538

Motor Marathon 5KH33FN6

Motor Marathon 5KH39QN9686X

Motor Marathon 048C17D2034

Motor Marathon 5KC35JN10

Motor Marathon 5KC35JN10X

Motor Marathon 5KC35JN8X

Motor Marathon 5KC36LN18

Motor Marathon 048C34D2025

Motor Marathon 5KC36LN30

Motor Marathon 5KC36LN30X

Motor Marathon 5KC36LN7

Motor Marathon 5KCR46JN0085

Motor Marathon 5KC36LN7X

Motor Marathon 056C17D2010

Motor Marathon 5KC49PN6070

Motor Marathon 5KC36JN266

Motor Marathon 5KC49MN2043Y

Motor Marathon 5KC37LN502Y

Motor Marathon 5KC37MN96

Motor Marathon 5KC37NN15

Motor Marathon 5KCR46MN0092

Motor Marathon 5KC49GN0010

Motor Marathon 5KC49GN0010X

Motor Marathon 5KC49GN0010Y

Motor Marathon 5KC48UN6073

Motor Marathon 056C34D2100

Motor Marathon 5KC49MN2049Y

Motor Marathon 5KC37NN501Y

Motor Marathon 5KCR49PN0097

Motor Marathon 5KC46LN0153

Motor Marathon 5KC46LN0153X

Motor Marathon 056B17D2010

Motor Marathon 5KC46NN0758Y

Motor Marathon 5KC46LN0153U

Motor Marathon 5KCR49WN6075

Motor Marathon 5KC38RN60

Motor Marathon 5KC38RN60X

Motor Marathon 5KC49NN2050Y

Motor Marathon 056B34D2029

Motor Marathon 5KC38RN4153Y

Motor Marathon 5KCR48UN0104

Motor Marathon 5KC49PN0161

Motor Marathon 5KC49PN0161X

Motor Marathon 5KC49PN0161U

Motor Marathon 5KC49PN0162

Motor Marathon 5KCR49QN6076

Motor Marathon 182TCDR17079

Motor Marathon 056B34D2026

Motor Marathon 5KC49PN2144Y

Motor Marathon 5KC49PN2521Y

Motor Marathon 143TCDR5303

Motor Marathon 5KCR48WN0756Y

Motor Marathon 056C17D5308

Motor Marathon 5KCR49SN0068

Motor Marathon 5KCR49SN0068X

Motor Marathon 5KCR49SN0065

Motor Marathon 184TCDR7076

Motor Marathon 5KC48TN2169

Motor Marathon 5KC49RN2520Y

Motor Marathon 145TBDR5302

Motor Marathon 5KCR49WN0270

Motor Marathon 5KCR49WN0270T

Motor Marathon 145TBDR5337

Motor Marathon 182TCDW7026

Motor Marathon 213TCDW7076

Motor Marathon 5KCR48UN2653Y

Motor Marathon 5KCR48TN8062

Motor Marathon 182TCDW7001

Motor Marathon 184TCDW7026

Motor Marathon 215TBDW7079

Motor Marathon 056B34D5302

Motor Marathon 184TBDW17008

Motor Marathon 184TBDW7026

Motor Marathon 213TCDW7026

Motor Marathon 184TBDW7001

Motor Marathon 213TCDW7001

Motor Marathon 215TBDW7026

Motor Marathon 215TCDW17002

Motor Marathon 215TBDW7028

Motor Marathon 5KH32DNA612

Motor Marathon 5KH32DNA612X

Motor Marathon 5KH32FNA611

Motor Marathon 5KH32FNA611X

Motor Marathon 5KH36JNA769

Motor Marathon 5KH36JNA769X

Motor Marathon 5KH37NNA768

Motor Marathon 5KH37NNA768X

Motor Marathon 5KH39QN9542

Motor Marathon 048S17D2089

Motor Marathon 5KH35JN603X

Motor Marathon 5KH39QN9681X

Motor Marathon 048S17D2113

Motor Marathon 5KH39QN9397

Motor Marathon 048S17D2090

Motor Marathon 5KH35HN9

Motor Marathon 048C17D2023

Motor Marathon 048C17D2027

Motor Marathon 048C17D2024

Motor Marathon 5KH39QN9543

Motor Marathon 5KH39QN9547

Motor Marathon 5KH39QN9546

Motor Marathon 5KH35GNA229

Motor Marathon 5KC35JN27Y

Motor Marathon 5KH36LN488X

Motor Marathon 5KH36LNA504

Motor Marathon 5KC49NN0221X

Motor Marathon 056S17D2066

Motor Marathon 5KH39QN9091

Motor Marathon 056S17D2046

Motor Marathon 056C17D2098

Motor Marathon 056C17D2064

Motor Marathon 056C17D2051

Motor Marathon 5KC36MN20

Motor Marathon 5KC37LN91

Motor Marathon 056C17D2067

Motor Marathon 056C17D2055

Motor Marathon 056C17D2054

Motor Marathon 5KC37NN160

Motor Marathon 056C17D5320

Motor Marathon 056C17D5343

Motor Marathon 056C17D5319

Motor Marathon 5KC49NN2044Y

Motor Marathon 5KCR48TN2650Y

Motor Marathon 145TBDR5303

Motor Marathon 5KCR49ZN2722Y

Motor Marathon 5KC35JN12X

Motor Marathon 5KC35JN12

Motor Marathon 5KC35JN7

Motor Marathon 5KC35JN7X

Motor Marathon 5KC36LN19X

Motor Marathon 5KC35FN51X

Motor Marathon 5KCR46JN0086X

Motor Marathon 5KC36LN26

Motor Marathon 5KC36LN26X

Motor Marathon 056C17D2088

Motor Marathon 5KC36LN1

Motor Marathon 5KC36LN1X

Motor Marathon 5KC37NN14T

Motor Marathon 5KC49PN6051

Motor Marathon 5KC49PN6051X

Motor Marathon 5KC39QN3220X

Motor Marathon 5KCR46MN0054X

Motor Marathon 5KC49GN0001

Motor Marathon 5KC49GN0022X

Motor Marathon 056C17D2072