Đại lý Motor MARATHON Tại Việt Nam
Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối Motor MARATHON Tại Việt Nam như : Motor DUTCHI, Motor MARATHON, Motor electric MARATHON, Motor AC MARATHON, Động cơ điện MARATHON, Động cơ Electric MARATHON, Động cơ AC MARATHON, Đại lý Motor MARATHON, Nhà cung cấp Motor MARATHON, Nhà phân phối Motor MARATHON, Đại lý phân phối Motor MARATHON

Hiện Tại Motor MARATHON Đã mua lại Hãng Motor DUTCHI nên quý khách hàng có Nhu cầu về Motor DUTCHI thì xin hãy liên hệ Đại lý Motor MARATHON Tại Công ty CHAU THIEN CHI CO.,LTD để được Hỗ trợ trực tiếp

Ngoài Motor MARATHON thì công ty Chúng tôi còn là Đại lý ủy quyền của các loại hãng sau nếu quý khách có nhu cầu xin liên hệ :

+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy


+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany


+ Hộp số Vogel Made in Germany


+ Van Duplomatic Made in Italy


+ Cảm biến IFM Made in Germany


+ Bơm Torishima Made in Japan


Model Motor MARATHON Tại Việt Nam
Marathon 5KH39QN9537X

Marathon 5KH39QN9538

Marathon 5KH33FN6

Marathon 5KH39QN9686X

Marathon 048C17D2034

Marathon 5KC35JN10

Marathon 5KC35JN10X

Marathon 5KC35JN8X

Marathon 5KC36LN18

Marathon 048C34D2025

Marathon 5KC36LN30

Marathon 5KC36LN30X

Marathon 5KC36LN7

Marathon 5KCR46JN0085

Marathon 5KC36LN7X

Marathon 056C17D2010

Marathon 5KC49PN6070

Marathon 5KC36JN266

Marathon 5KC49MN2043Y

Marathon 5KC37LN502Y

Marathon 5KC37MN96

Marathon 5KC37NN15

Marathon 5KCR46MN0092

Marathon 5KC49GN0010

Marathon 5KC49GN0010X

Marathon 5KC49GN0010Y

Marathon 5KC48UN6073

Marathon 056C34D2100

Marathon 5KC49MN2049Y

Marathon 5KC37NN501Y

Marathon 5KCR49PN0097

Marathon 5KC46LN0153

Marathon 5KC46LN0153X

Marathon 056B17D2010

Marathon 5KC46NN0758Y

Marathon 5KC46LN0153U

Marathon 5KCR49WN6075

Marathon 5KC38RN60

Marathon 5KC38RN60X

Marathon 5KC49NN2050Y

Marathon 056B34D2029

Marathon 5KC38RN4153Y

Marathon 5KCR48UN0104

Marathon 5KC49PN0161

Marathon 5KC49PN0161X

Marathon 5KC49PN0161U

Marathon 5KC49PN0162

Marathon 5KCR49QN6076

Marathon 182TCDR17079

Marathon 056B34D2026

Marathon 5KC49PN2144Y

Marathon 5KC49PN2521Y

Marathon 143TCDR5303

Marathon 5KCR48WN0756Y

Marathon 056C17D5308

Marathon 5KCR49SN0068

Marathon 5KCR49SN0068X

Marathon 5KCR49SN0065

Marathon 184TCDR7076

Marathon 5KC48TN2169

Marathon 5KC49RN2520Y

Marathon 145TBDR5302

Marathon 5KCR49WN0270

Marathon 5KCR49WN0270T

Marathon 145TBDR5337

Marathon 182TCDW7026

Marathon 213TCDW7076

Marathon 5KCR48UN2653Y

Marathon 5KCR48TN8062

Marathon 182TCDW7001

Marathon 184TCDW7026

Marathon 215TBDW7079

Marathon 056B34D5302

Marathon 184TBDW17008

Marathon 184TBDW7026

Marathon 213TCDW7026

Marathon 184TBDW7001

Marathon 213TCDW7001

Marathon 215TBDW7026

Marathon 215TCDW17002

Marathon 215TBDW7028

Marathon 5KH32DNA612

Marathon 5KH32DNA612X

Marathon 5KH32FNA611

Marathon 5KH32FNA611X

Marathon 5KH36JNA769

Marathon 5KH36JNA769X

Marathon 5KH37NNA768

Marathon 5KH37NNA768X

Marathon 5KH39QN9542

Marathon 048S17D2089

Marathon 5KH35JN603X

Marathon 5KH39QN9681X

Marathon 048S17D2113

Marathon 5KH39QN9397

Marathon 048S17D2090

Marathon 5KH35HN9

Marathon 048C17D2023

Marathon 048C17D2027

Marathon 048C17D2024

Marathon 5KH39QN9543

Marathon 5KH39QN9547

Marathon 5KH39QN9546

Marathon 5KH35GNA229

Marathon 5KC35JN27Y