Mô hình biểu đồ vai đầu vai khá phổ biến và dễ phát hiện trong phân tích kỹ thuật, gồm một đường cơ sở với 3 đỉnh, đỉnh giữa là đỉnh cao nhất. Mô hình vai đầu vai
mô tả sự đảo chiều xu hướng tăng sang giảm và báo hiệu xu hướng tăng sắp kết thúc.
Mô hình này xuất hiện trên tất cả các khung thời gian, do đó có thể được sử dụng bởi tất cả các trader và nhà đầu tư. Các điểm vào, điểm dừng và mục tiêu lợi nhuận dễ dàng thực hiện, vì mô hình cung cấp các mức quan trọng và dễ nhìn.
Ý TƯỞNG QUAN TRỌNG
  • Mô hình Vai - Đầu - Vai là một dạng biểu đồ xuất hiện dưới dạng đường cơ sở với ba đỉnh, hai đỉnh bên có chiều cao gần bằng nhau và đỉnh giữa là cao nhất.    Trong phân tích kỹ thuật, mô hình Vai - Đầu - Vai mô tả sự hình thành biểu đồ cụ thể dự đoán sự đảo chiều xu hướng tăng sang giảm, trong khi mô hình Vai - Đầu - Vai nghịch đảo chỉ điều ngược lại.    Mô hình Vai-Đầu-Vai được cho là một trong những mô hình đảo chiều xu hướng đáng tin cậy nhất, nhưng có những hạn chế của nó

Mô hình Vai - Đầu - Vai trông như thế nào


Đầu tiên, chúng ta sẽ xem xét sự hình thành của mô hình Vai - Đầu - Vai và sau đó là mô hình Vai - Đầu - Vai nghịch đảo.
Sự hình thành của mô hình (nhìn thấy ở đỉnh thị trường):
  • Vai trái: theo sau giá tăng là 1 đỉnh, sau đó là giảm.    Đầu: Giá tăng trở lại hình thành đỉnh cao hơn.    Vai phải: Sự sụt giảm xảy ra một lần nữa, sau đó là sự gia tăng tạo thành đỉnh bên phải thấp hơn Đầu.

Mô hình hiếm khi hoàn hảo và có thể có sự dao động giá (chênh lệch) giữa vai và đầu.

Vai - Đầu - Vai ngược

Sự hình thành của mô hình (nhìn thấy ở đáy thị trường):
Vai trái: theo sau giá giảm là đáy, tiếp theo là giá tăng.
Đầu: Giá giảm một lần nữa tạo thành đáy thấp hơn.
Vai phải: Giá tăng một lần nữa, sau đó giảm xuống tạo thành đáy bên phải.
Mô hình cũng hiếm khi hoàn hảo. Có thể có sự dao động giữa vai và đầu tương ứng.

Vị trí đường Neckline (Đường viền cổ)

Đường Neckline là mức hỗ trợ hoặc kháng cự mà các nhà giao dịch sử dụng để xác định các khu vực để có chiến lược đặt lệnh. Để kẻ đường Neckline, bước đầu tiên là xác định vai trái, đầu và vai phải trên biểu đồ. Trong mô hình Vai - Đầu - Vai tiêu chuẩn (đỉnh thị trường), chúng tôi kết nối mức đáy sau Vai trái với mức đáy tạo ra sau Đầu. Điều này tạo ra "đường Neckline" - đường màu vàng trên các biểu đồ. Chúng ta sẽ thảo luận về tầm quan trọng của đường Neckline trong phần sau. Trong mô hình Vai - Đầu - Vai nghịch đảo, chúng tôi kết nối mức đỉnh sau Vai trái với mức đỉnh hình thành sau Đầu, tạo ra đường Neckline cho mô hình này.
Cách giao dịch với mô hình vai đầu vai

Điều quan trọng là các nhà giao dịch phải đợi mô hình hoàn thành. Vì một mô hình có thể hoàn toàn không tiếp tục hình thành hoặc một mô hình đã hình thành một phần có thể không hoàn thiện trong tương lai. Nên theo dõi từng phần của mô hình hoặc gần hoàn thành, nhưng không nên thực hiện giao dịch nào cho đến khi mô hình phá vỡ đường Neckline.
Trong mô hình vai đầu vai, chúng ta đang chờ đợi hành động giá di chuyển xuống thấp hơn đường viền cổ sau đỉnh của vai phải. Đối với Vai - Đầu - Vai nghịch đảo, chúng ta chờ đợi sự chuyển động của giá lên trên đường viền cổ sau khi vai phải được hình thành.
Giao dịch có thể được bắt đầu khi mô hình hoàn thành. Lập kế hoạch giao dịch trước, viết ra các điểm vào lệnh, điểm dừng và lợi nhuận mục tiêu cũng như lưu ý bất kỳ yếu tố nào sẽ thay đổi điểm dừng hoặc mục tiêu lợi nhuận của bạn.
Điểm vào lệnh phổ biến nhất là khi một bức phá xảy ra - đường viền cổ bị phá vỡ và một giao dịch được thực hiện. Một điểm vào lệnh khác đòi hỏi sự kiên nhẫn hơn và đi kèm với khả năng có thể bị bỏ lỡ hoàn toàn cơ hội vào lệnh. Phương pháp này liên quan đến việc chờ đợi một đợt sự điều chỉnh (pullback) về đường viền cổ sau khi một sự bức phá đã xảy ra. Điều thận trọng hơn là giao dịch có thể bị bỏ lỡ nếu pullback dừng lại và giá quay lại di chuyển theo hướng phá vỡ ban đầu.
Đặt điểm dừng lỗ

Trong mô hình tại đỉnh thị trường truyền thống, các điểm dừng được đặt ngay trên vai phải (mô hình đỉnh) sau khi đường viền cổ bị xuyên thủng. Ngoài ra, phần Đầu của mô hình có thể được sử dụng làm điểm dừng, nhưng điều này làm rủi ro lớn hơn nhiều và do đó làm giảm tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro của mô hình. Trong mô hình nghịch đảo, điểm dừng được đặt ngay dưới vai phải. Và cũng có thể được đặt ở phần Đầu của mô hình, mặc dù điều này khiến nhà giao dịch gặp rủi ro lớn hơn.
Đặt mục tiêu lợi nhuận

Mục tiêu lợi nhuận cho mô hình là giá trị chênh lệch giá giữa điểm Đầu và điểm đáy của một trong hai Vai. Sau đó trừ mức giá bức phá đường viền cổ (ở đỉnh thị trường) cho giá trị chênh lệch này để đưa ra mức mục tiêu lợi nhuận. Đối với đáy thị trường, mức mục tiêu lợi nhuận bằng mức giá bức phá đường viền cổ cộng cho giá trị chênh lệch này
Vì SPY là một ETF được giao dịch nhiều, đại diện cho thị trường rộng lớn hơn, nên mục tiêu lợi nhuận cho mô hình vai đầu vai ngược trong Hình 2 sẽ là:
$113,20 (đây là mức đỉnh sau vai trái) - $101,13 (đây là mức đáy của Đầu)=$12,07
Giá trị chênh lệch này sau đó được cộng vào giá bứt phá (được trừ trong trường hợp mô hình vai đầu vai thông thường). Giá bức phá nằm ngay quanh mức $113,25, cho chúng tôi mục tiêu lợi nhuận là $125,32 ($113,25 + $12,07).
Đôi khi các nhà đầu tư phải đợi một thời gian dài — lên đến vài tháng — giữa việc phát hiện ra sự bức phá và đạt được mục tiêu lợi nhuận lý tưởng. Theo dõi các giao dịch của bạn trong thời gian thực có thể giúp dự đoán kết quả của chúng
Xem thêm: có nên đầu tư ngoại hối forex

Kết luận

Các mô hình Vai - Đầu - Vai xuất hiện trên tất cả các khung thời gian và có thể nhìn thấy trực quan. Mặc dù đôi khi mang tính chủ quan, nhưng mô hình hoàn chỉnh cung cấp các điểm vào, điểm dừng và mục tiêu lợi nhuận, giúp bạn dễ dàng thực hiện chiến lược giao dịch. Mô hình bao gồm vai trái, đầu và vai phải. Điểm vào phổ biến nhất là sự phá vỡ đường viền cổ, với điểm dừng ở trên (đỉnh thị trường) hoặc dưới (đáy thị trường) vai phải. Mục tiêu lợi nhuận là giá trị chênh lệch của mức đỉnh và mức đáy được thêm vào (đáy thị trường) hoặc trừ (đầu thị trường) khỏi điểm giá bức phá. Hệ thống này không hoàn hảo, nhưng nó cung cấp một phương pháp giao dịch thị trường dựa trên biến động giá hợp lý