Mây Ichimoku còn được biết đến với tên Ichimoku Kinko Hyo, là một chỉ báo đa tác dụng để xác định ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, xác định xu hướng, đo xung lượng và cung cấp tín hiệu giao dịch. Ichimoku Kinko Hyo nghĩa là “Đồ thị với một cái nhìn cân bằng”. Với một cái nhìn, các nhà vẽ đỗ thị có thể xác định xu hướng và tìm tín hiệu tiềm ẩn trong xu hướng đó. Cùng tìm hiểu hướng dẫn sử dụng ichimoku trong bài viết này
Chỉ báo này được phát triển bởi Goichi Hosada, một nhà báo và công bố trong cuốn sách của ông năm 1969. Mặc dù, mây Ichimoku dường như phức tạp khi xem trên đồ thị, nó thực sự là chỉ báo rõ ràng mà dễ sử dụng. Sau tất cả, nó được tạo bởi một nhà báo không phải một nhà khoa học về tên lửa. Hơn nữa, các khái niệm dễ hiểu và tín hiệu dễ được xác định.
Mây Ichimoku là một công cụ khá nổi tiếng trong phân tích kỹ thuật trên thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường forex và chứng khoán.
Các thành phần cấu tạo nên mây Ichimoku

Bốn trong năm đường trong mây Ichimoku dựa trên trung bình của đỉnh và đáy trong một thời gian xác định. Ví dụ, đường thứ nhất đơn giản là trung bình của mức đỉnh trong 9 ngày và mức đáy trong chín ngày. Trước khi máy tính được ứng dụng rộng rãi, nó được tính dễ hơn so với tính trung bình động 9 ngày. Mây Ichimoku bao gồm năm đường:
Tenkan-sen (Đường tín hiệu/Đường đảo chiều) (Conversion Line):
Công thức tính: Tenkan-sen=((Đỉnh trong 9 thời đoạn + đáy trong 9 thời đoạn)/2)).
Tùy chỉnh mặc định là 9 thời đoạn và có thể điều chỉnh được. Trên một đồ thị ngày, đường này là điểm giữa của vùng đỉnh và đáy 9 ngày.
Kijun-sen (Đường xu hướng) (Base Line):
Công thức tính: Kijun-sen=(Mức đỉnh trong 26 thời đoạn + Mức đáy trong 26 thời đoạn)/2))
Tùy chỉnh mặc định là 26 thời đoạn và có thể điều chỉnh được. Trên đồ thị ngày, đường này là điểm giữa của vùng đỉnh và đáy trong 26 ngày.
Senkou Span A (Đường dẫn A) (Leading Span A):
Công thức tính: Senkou Span A=((đường tín hiệu + Đường xu hướng)/2)).
Đây là điểm giữa của đường xu hướng và đường tín hiệu. Đường dẫn A tạo thành một trong hai đường ranh giới của đám mây. Nó mang nghĩa “dẫn dắt” bởi vì nó được xác định bởi 26 thời đoạn trong tương lai và tạo thành đường ranh giới nhanh hơn của đám mây. (Ví dụ: giá trị đường dẫn A tại ngày N là trung bình cộng giá trị đường tín hiệu và đường xu thế ở ngày N – 26 hay nói cách khác trung bình đường tín hiệu và đường xu hướng ở ngày N sẽ được thể hiện ở ngày N + 26).
Senkou Span B (Đường dẫn B) (Leading Span B):
Công thức tính: Senkou Span B=((Mức đỉnh trong 52 thời đoạn + Mức đáy trong 52 thời đoạn)/2)).
Trên đồ thị ngày, đường này là điểm giữa của vùng đỉnh – đáy trong 52 thời đoạn. Tùy chỉnh tính toán mặc định là 52 thời đoạn nhưng có thẻ điều chỉnh được. Giá trị này được vẽ dịch về trước 26 thời đoạn trong tương lai. (Theo tìm hiểu, đường dẫn B được xác định theo ví dụ sau: đường dẫn B tại ngày N được xác định bằng trung bình cộng của đỉnh và đáy trong 52 thời đoạn tính từ ngày N – 26 đến ngày N – 26 – 52).
Chikou Span (Đường trễ) (Lagging Span):
Công thức tính: Chính là giá đóng cửa của ngày hiện tại được thể hiện ở 26 thời đoạn trước. Mức mặc định là 26 thời đoạn nhưng có thể được điều chỉnh.
Xem thêm: mô hình 2 đáy
Kết luận về mây Ichimoku
ĐÁM MÂY ICHIMOKU LÀ MỘT CHỈ BÁO TOÀN DIỆN ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ CUNG CẤP NHỮNG TÍN HIỆU RÕ RÀNG.
Các nhà đồ thị có thể xác định được xu hướng bằng cách dùng đám mây. Một khi xu hướng được xác định, tín hiệu thích hợp có thể được xác định bằng cách sử dụng các đường giá, đường xu hướng và đường tín hiệu. Tín hiệu cổ điển là nhìn vào đường tín hiệu cắt đường xu hướng. Trong khi tín hiệu này có thể có hiệu quả, nó cũng hiếm xảy ra trong xu hướng mạnh. Đa phần tín hiệu có thể được nhận dạng bằng cách xem xét đường giá cắt đường xu hướng (thậm chí đường tín hiệu).
ĐIỀU QUAN TRỌNG LÀ TÌM KIẾM CÁC TÍN HIỆU THỂ HIỆN XU HƯỚNG LỚN CHỦ ĐẠO.
Với đám mây cho điểm hỗ trợ trong xu thế tăng, nhà đầu tư cũng nên được cảnh báo về tín hiệu giá lên khi tiếp cận đám mây trong trường hợp điều chỉnh hoặc củng cố. Ngược lại, trong xu hướng xuống lớn, nhà đầu tư nên được cảnh báo về tín hiệu giá xuống khi giá tiếp cận đám mây trong trường hợp bật lên bán quá mức hoặc củng cố.
ĐÁM MÂY ICHIMOKU CÓ THỂ DÙNG KẾT HỢP VỚI CÁC CHỈ BÁO KHÁC.
Nhà đầu tư có thể xác định xu hướng bằng cách sử dụng đám mây và sau đó sử dụng chỉ báo đo lường xung động cổ điển để xác định tình trạng bán quá mức hoặc mua quá mức.