Máy đóng chai Fromm
Công Ty CHÂU THIÊN CHÍ Là Nhà cung cấp Máy đóng chai Fromm, Máy đóng gói Fromm, Máy đóng sắt thép Fromm, Máy đóng bao bì Fromm, Máy đóng gạch Fromm, Máy đóng gỗ Fromm, Máy đóng thùng Fromm, Nhà cung cấp Máy đóng chai Fromm, Đại lý Máy đóng chai Fromm

Fromm Packaging Systems có hơn 60 năm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chất lượng và giá trị đẳng cấp thế giới của khách hàng. Nhà máy của chúng tôi sản xuất theo chỉ thị ISO 9001 nghiêm ngặt. Mỗi một sản phẩm do chúng tôi sản xuất đều trải qua kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt đến từng chi tiết nhỏ nhất cộng với kiểm tra chức năng kỹ lưỡng. Sử dụng công nghệ mới nhất, đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi liên tục phát triển các quy trình mới. và sản phẩm. Tất cả các đổi mới đều trải qua các bài kiểm tra nghiêm ngặt nhất và đạt được đặc tính tiêu chuẩn chất lượng cao của Fromm. Một tiêu chuẩn của chất lượng thiết lập xu hướng thị trường

Model : Đại lý Máy đóng chai Fromm
Fromm SMLPA200

Fromm AP210

Fromm FSM35

Fromm FV350/50

Fromm P318

Fromm Fv300-125

Fromm FCS50SDF

Fromm FCS30SDR

Fromm FS130

Fromm AP250

Fromm FSW50

Fromm FSW10

Fromm AP100

Fromm P328

Fromm Am200

Fromm P359

Fromm AP502

Fromm FV300/50

Fromm AM500

Fromm P331

Fromm AP500

Fromm Fv300-50

Fromm AP100

Fromm A380

Fromm FV350-90

Fromm A 482

Fromm A480 Kz-19

Fromm SMH150

Fromm Mh610

Fromm FV350

Fromm A452

Fromm AP500

Fromm A333

Fromm A3H/16

Fromm AP 420

Fromm AP503

Fromm AM800

Fromm P327

Fromm AP150

Fromm AP250

Fromm A383

Fromm SMLPA 200

Fromm A337/16

Fromm PM800

Fromm FR390

Fromm FS 300

Fromm PM 207

Fromm FA640

Fromm P327

Fromm FCS10R

Fromm FS401

Fromm A412

Fromm AP420

Fromm FS 301

Fromm P328

Fromm MH610

Fromm P359

Fromm AP500

Fromm FSW13

Fromm MH 600

Fromm FV300-250

Fromm WRTA150

Fromm P328

Fromm FV300/90

Fromm FS401

Fromm N5.4349

Fromm A385

Fromm A452

Fromm M100

Fromm FV350

Fromm FV 300

Fromm A332

Fromm FV350-50

Fromm FV300

Fromm P-355

Fromm FS401

Fromm P380