Máy chủ Web, nhà cung cấp dịch vụ Internet, và các gói phần mềm bán Tổng công ty Hệ điều hành mới - NOS Corp

Kính thưa khách hàng!
Internet hiện nay có rất nhiều vấn đề như bạo lực, gây tổn thương, gây hận thù ... do nhiều vấn đề bảo mật cần giải quyết ngay lập tức. Những điều sai trái là các tài khoản trái phép đã được truy cập và vẫn còn nhiều hành động bất hợp pháp. Chúng ta cần một phương pháp toàn cầu có thể thay đổi mọi thứ thành tốt như:
- Tạo máy chủ Web NOS riêng của chúng tôi.
- Robot làm việc chức năng
- Điều trị giả mạo gốc của bộ não con người ví dụ: trầm cảm, lo lắng vv
- Xây dựng một hệ điều hành mới (NOS) tốt hơn, mạnh mẽ và năng động.

Sản phẩm NOS là:
- Dịch vụ Máy chủ Web: HTTP, HTTPS, IP, Domain, Máy chủ Khách hàng, Quản lý Máy chủ, vv
- Nhà cung cấp dịch vụ Internet: LAN, 3G, 4G, 5G, nG.
- Giải pháp CNTT:
+ NOS Icloud
+ An ninh máy chủ Web
+ Tối ưu hóa phần mềm
+ Cập nhật phần mềm Live
+ Trình duyệt phần mềm
+ Gói phần mềm

Tôi muốn có thỏa thuận với tất cả các tập đoàn trên toàn thế giới và sắp xếp các lợi ích sẽ tính cho cả hai bên.
Trân trọng!
Chăm sóc bản thân của bạn rất tốt!
An Hoàng.
Giám đốc điều hành NOS Corp.
Tổng công ty Hệ điều hành Mới - NOS Corp.
Số điện thoại di động: 00- (84) 904372150
Email: noswebserver@gmail.com
Trang web: https://www.facebook.com/noswebserver/
Máy chủ VPN: noswebserver