Mẫu Đề cương luận văn thạc sĩ mới nhất, chi tiết nhất
Bạn vẫn đang loay hoay làm đề cương cho bài luận văn của mình? Bài viết này sẽ chia sẻ đến bạn mẫu Đề cương luận văn thạc sĩ mới nhất, chi tiết nhất hiện nay. Tham khảo ngay nhé! Nếu bạn đang gặp khó khăn trong quá trình làm luận văn, luận án hãy tham khảo dịch vụ của chúng tôi: Viết thuê luận án tiến sĩ


Xem thêm những nội dung khác tại:
+ năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
Đề cương luận văn thạc sĩ phải bao gồm các mục sau:
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
Tên đề tài:
Người dự tuyển cần định hướng nghiên cứu và giáo viên hướng dẫn để xác định tên đề tài nghiên cứu.
Một số lưu ý:
Tên đề tài cần có tính đơn nghĩa, khúc chiết, rõ ràng ngắn gọn, cô đọng vấn đề nghiên cứu, chuyên biệt, không trùng lặp với tên các đề tài đã có, không dẫn đến những sự hiểu lầm, hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau hay hiểu mập mờ.
Phải phù hợp với mã ngành đào tạo.
Không nên có nội dung nghiên cứu quá rộng dẫn đến hậu quả không thực hiện được.
Cần tránh các đề tài có chung nhiều chuyên ngành, quá đặc thù.
Vấn đề được nghiên cứu phải có giá trị khoa học và thực tiễn.
GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề
1.2. Tính cấp thiết của đề tài
Trình bày lý do lựa chọn vấn đề nghiên cứu cả về mặt lý luận và thực tiễn.
Những câu hỏi đặt ra cần phải trả lời khi nghiên cứu.
Các giả thiết nghiên cứu.
MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu được tiến hành trên đối tượng nào? Phạm vi nghiên cứu: phạm vi không gian, thời gian.
2.1. Mục tiêu của đề tài:
Mục tiêu tổng quát: Nêu được mục tiêu cuối cùng, chung nhất của vấn đề nghiên cứu là nhằm giải quyết vấn đề gì cho sản xuất hoặc cho nghiên cứu khoa học.
Mục tiêu cụ thể: Xác định một số mục tiêu cụ thể cần đạt được để đạt được mục đích tổng quát.
2.2. Nội dung nghiên cứu
Nội dung nghiên cứu cần bám sát và nhằm đạt được các mục tiêu nghiên cứu.
2.3. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
Nêu tên, nội dung của các phương pháp nghiên cứu. Nếu có mô hình thì phải nêu được mô hình lý thuyết và mô hình thực nghiệm trong nghiên cứu.
Xem thêm tại: https://luanvanviet.com/mau-de-cuong...chi-tiet-nhat/