Cisco Meraki là một dòng thiết bị mạng dành cho doanh nghiệp có nhu cầu môi trường mạng không có dây - wifi chất lượng tốt, ổn định, bảo mật, ... Biện pháp mạng không có dây Cisco Meraki đáp ứng đủ các tính năng, khả năng của 1 hệ thống wifi thương mại mà bất kỳ người nào cần
Cisco Merakilà dòng sản phẩm dành cho các doanh nghiệp cần môi trường mạng không có dây - wifi chất lượng tốt, ổn định, bảo mật, ... Giải pháp mạng không có dây Cisco Merakiđáp ứng đầy đủ các chức năng, khả năng của 1 hệ thống wifi thương mại mà bất kỳ người nào cần. Cisco Meraki giám sát thiết bị mạng access point phân tán ở những vùng địa lý khác nhau, với số lượng thiết bị mạng lên đến vài nghìn thông qua Google Map trên nền tảng Cloud Controller.

Giải pháp mạng không có dây mở, quản lý hệ thống WLAN trên nền tản đám mây.
  • Công nghệ không có dây dựa trên mô hình “đám mây”(giám sát tập trung thông qua mạng) đã và đang thay đổi dần cách thức giám sát mạng không có dây. Meraki với hệ thống điều khiển trực tiếp theo mô hình “đám mây” – Cloud Controller và với thiết bị mạng đa dạng, phù hợp để lắp đặt hệ thống mạng cho bất kì mô hình nào đấy.
  • Triển khai và quản lý dễ nhất: thiết bị access point Meraki có thể được lắp đặt và kích hoạt dựa vào hệ thống của khách hàng chỉ trong vài giờ, giám sát dễ dàng, trực quan thông qua cloud controller.
  • Mở rộng mạng đơn giản: khi số lượng người dùng tăng dần, nếu khi cần phát sóng wifi cho một khu vực mới, nói cách khác, khi cần bổ sung thiết bị mạng access point Meraki vào hệ thống mạng không có dây hiện có một cách đơn giản, không có bất kì 1 rào cản nào.
  • Tối ưu hóa tiền đầu tư, tiền điều hành, tiền bảo trì hệ thống: Công nghệ không dây của Meraki với hệ thống điều khiển trực tuyến theo mô hình “đám mây” sẽ giảm đáng kể tiền đầu tư ban đầu và chi phí giám sát, bảo trì về sau cho khách hàng.

Xem thêm : Giải pháp mạng không dây Cisco Meraki cho doanh nghiệp.