Chữ ký số Newca bị khóa?

Chữ ký số Newtel - CA của bạn không thể ký tờ khai được, nguyên nhân đã bị khóa do bạn quên mật khẩu hoặc nhập sai mật khẩu nhiều lần ( vượt quá mức cho phép của USB TOKEN ) dẫn đến tình trạng bị khóa USB Token. Vậy trường hợp bạn bị khóa thì xử lý như thế nào?

Anh/Chị vui lòng gọi điện thoại cho Đại lý cung cấp chữ ký số hoặc gọi số Hotline 19006276 để được nhân viên kỹ thuật hỗ trợ xử lý. Thông thường Anh/Chị chỉ cần cung cấp Mã Số Thuế cho nhân viên hỗ trợ kỹ thuật và đợi khoảng 10 phút, sau đó rút Token ra cắm vào lại thì Mật khẩu sẽ được khôi phục về 12345678.

Xem thêm: Chữ ký số Newca bị khóa?