Đại lý Hộp số Wittenstein
Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối Hộp số Wittenstein Alpha của GERMANY Tại Việt Nam như : Hộp số Wittenstein, Hộp số hành tinh Wittenstein, Hộp số xoắn ốc Wittenstein, Hộp số bánh răng Wittenstein, Động cơ Wittenstein, Hộp giảm tốc Wittenstein, Đại lý Hộp số Wittenstein, Nhà cung cấp hộp số Wittenstein, Nhà phân phối Hộp số Wittenstein, Đại lý phân phối Hộp số Wittenstein

WITTENSTEIN cung cấp tất cả các công nghệ chính cho hệ thống truyền động cơ điện. Sáu lĩnh vực kinh doanh mạnh mẽ với năng lực cốt lõi cụ thể, đó là liên tục thiết lập các tiêu chuẩn với sự đổi mới của họ.

Hộp số servo WITTENSTEIN, mô tơ servo WITTENSTEIN, bộ điều chỉnh servo WITTENSTEIN, cảm biến, phần mềm, bộ truyền động servo, hệ thống truyền động servo, hệ thống tuyến tính, cấy ghép y tế và động cơ servo cho nanopositioning: WITTENSTEIN cung cấp tất cả các công nghệ chính cho hệ thống truyền động điện từ. Đạt được mục tiêu của bạn một cách nhanh chóng với các giải pháp của chúng tôi.

Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany

+ Hộp số Vogel Made in Germany

+ Van Duplomatic Made in Italy

+ Cảm biến IFM Made in Germany

+ Bơm Torishima Made in Japan

Model Hộp số WITTENSTEIN Tại Việt Nam
SP 075-MF2-28-021 -000

SPK 100-MF2-5-141- 000

Hộp số Wittenstein Alpha SP 180-MF2-20-121 -000

TP-110S-MF2-40

SP 140S-MF2-28

TPK + 010F-MF2-2 0-0E1-1K01

Gearbox Wittenstein Alpha SP-075S-MF2-25 -1C1-2S

SP 060S-MF2-50- 0B0-2S

SP 075S-MF2-16 -0B0-2S

SP 075S-MF2-16 -0B0-2S

Wittenstein Alpha VietNam SP 075S-MF2-16 -0B0-2S

TP 110G-MF2-31-0K 1-2S-PGG

SPK 100-MF2-5-141

TP 300-MF2-31-011

SPK 075-MF2-10-131

Hộp số hành tinh Wittenstein Alpha SPK 100-MF2-5-141- PGG

SPK 075-MF2-5-131

LPB 070S-MF2-16-0D 1-3S

SPK + 140S-MF2-12-4H 1-1K01

TP 004S-MF2-20-0C 1-2 S

TP 010-MF2-61 -021-000

SPK 100-MF2-5-141

SP 140S-MF2-50-1E 1-2 S

TP110S-MF2-50- 0l1-2s

TP110S-MF2-50- 0l1-2s

TK 010S-MF2-50-5E 1-1S10

Hộp số Xoắn ốc Wittenstein Alpha LP 90S-MF2-16 -1G1-3S

SP100S-MF2-40- 1E1-2S

SP140S-MF2-40- 0G1-2S

HG + 180S-MF2-50 -6K1-1S10

SP 140S-MF2-16 -1K0-2S

SP 100S-MF1-7-0G1 -2S