Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối Hộp số WITTENSTEIN alpha GmbH như : Hộp số servo WITTENSTEIN alpha GmbH, Hộp số servo góc phải WITTENSTEIN alpha, Hộp số hành tinh WITTENSTEIN alpha, Hộp số bánh răng WITTENSTEIN alpha, Hộp số giảm tốc WITTENSTEIN alpha, Bộ truyền động WITTENSTEIN alpha, Hệ thông tuyến tinh WITTENSTEIN alpha, Gearmotor WITTENSTEIN alpha, Nhà cung cấp Hộp số WITTENSTEIN alpha, Nhà phân phối Hộp số WITTENSTEIN alpha, Đại lý Hộp số WITTENSTEIN alpha, Đại lý phân phối Hộp số WITTENSTEIN alpha

WITTENSTEIN alpha GmbH phát triển và sản xuất các hệ thống truyền động servo cơ học và cơ điện cho các ngành đòi hỏi độ chính xác tối đa. Sản phẩm của chúng tôi liên tục nâng cao thanh trên toàn thế giới.

Ba mươi năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hệ thống truyền dẫn, công nghệ truyền động và thiết kế và định cỡ của các hệ truyền động hoàn chỉnh đã đi vào sự phát triển của các hệ thống rack-and-pinion mới của WITTENSTEIN alpha.

Kết quả: hệ thống rack-and-pinion xác định lại các tiêu chuẩn thị trường cho lực lượng cho ăn, mật độ năng lượng và độ cứng.Sự bùng nổ của các cơ hội mới

Sự tương tác tối ưu của các thành phần riêng lẻ trong hệ thống tuyến tính của chúng ta cho phép một năng suất tối ưu. Tối đa hóa lợi ích cho người dùng là ưu tiên hàng đầu mọi lúc - bằng cách cung cấp cơ hội giảm kích thước và do đó chi phí thấp hơn, với hệ thống truyền động hoàn chỉnh có kích thước bằng WITTENSTEIN alpha dựa trên thông tin do khách hàng cung cấp và kết hợp với mức độ tự do thiết kế tối đa.

Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany

+ Hộp số Vogel Made in Germany

+ Van Duplomatic Made in Italy

+ Cảm biến IFM Made in Germany

+ Bơm Torishima Made in Japan

Model Hộp số WITTENSTEIN alpha GmbH
Hộp số Wittenstein Alpha LP-050S-MF1-10-1C1-3S

Hộp số Wittenstein Alpha SP 075S-MF1-5-0E1-2S

Hộp số Wittenstein Alpha SP 075S-MF1-7

Hộp số Wittenstein Alpha SP 100S-MF1-7-0G1-2S

Hộp số Wittenstein Alpha LP 090-ML2-16-111-000

Hộp số Wittenstein Alpha SP 100S-MC1-10-0G1-2K

Hộp số Wittenstein Alpha SP 100S-MC1-7-1G1-2K

Hộp số Wittenstein Alpha SP 075S-MC1-3-1E1-2K

Hộp số Wittenstein Alpha SP 100S-MC1-7-0G1-2K

Hộp số Wittenstein Alpha SP100-M1-5

Hộp số Wittenstein Alpha TPR-10-M1-10E

Hộp số Wittenstein Alpha LPB-090-M01-3-111-000

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MC1-3-1E1-2K

Hộp số Wittenstein Alpha SP100-MC2-16-051-000

Hộp số Wittenstein Alpha SP075-MF1-5-131-000

Hộp số Wittenstein Alpha TP025-MX2-21-061-000

Hộp số Wittenstein Alpha TP 010X-MF1-10

Hộp số Wittenstein Alpha SP 140S-MF1-4 -4K1-2S

Hộp số Wittenstein Alpha LP 05-M01-10-111

Hộp số Wittenstein Alpha LP070S-MF1-3

Hộp số Wittenstein Alpha SK075S-MF1-10

Hộp số Wittenstein Alpha SP060S-MF2-20

Hộp số Wittenstein Alpha SP060S-MF2-25

Hộp số Wittenstein Alpha SP060S-MF2-28

Hộp số Wittenstein Alpha SP060S-MF2-35

Hộp số Wittenstein Alpha SP060S-MF2-40

Hộp số Wittenstein Alpha SP060S-MF2-50

Hộp số Wittenstein Alpha SP060S-MF2-70

Hộp số Wittenstein Alpha SP060S-MF2-100

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MF1-3

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MF1-4

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MF1-5

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MF1-7

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MF1-10

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MF2-16

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MF2-20

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MF2-25

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MF2-28

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MF2-35

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MF2-40

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MF2-50

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MF2-70

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MF2-100

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MC1-3

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MC1-4

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MC1-5

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MC1-7

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MC1-10

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MC2-16

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MC2-20

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MC2-25

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MC2-28

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MC2-35

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MC2-40

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MC2-50

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MC2-70

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MC2-100

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MF1-3

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MF1-4

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MF1-5

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MF1-7

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MF1-10

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MF2-16

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MF2-20

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MF2-25

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MF2-28

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MF2-35

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MF2-40

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MF2-50

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MF2-70

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MF2-100

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MC1-3

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MC1-4

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MC1-5

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MC1-7

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MC1-10

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MC2-16

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MC2-20

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MC2-25

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MC2-28

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MC2-35

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MC2-40

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MC2-50

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MC2-70

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MC2-100

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MF1-3

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MF1-4

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MF1-5

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MF1-7

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MF1-10

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MF2-16

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MF2-20

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MF2-25

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MF2-28

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MF2-35

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MF2-40

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MF2-50

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MF2-70

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MF2-100

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MC1-3

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MC1-4

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MC1-5

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MC1-7

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MC1-10

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MC2-16

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MC2-20

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MC2-25

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MC2-28

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MC2-35

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MC2-40

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MC2-50

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MC2-70

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MC2-100

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MF1-3

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MF1-4

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MF1-5

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MF1-7

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MF1-10

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MF2-16

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MF2-20

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MF2-25

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MF2-28

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MF2-35

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MF2-40

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MF2-50

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MF2-70

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MF2-100

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MC1-3

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MC1-4

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MC1-5

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MC1-7

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MC1-10

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MC2-16

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MC2-20

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MC2-25

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MC2-28